2015.gada 25. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru rudens sanāksmē Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve, LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre Ilga Rampāne sniedza prezentāciju "Nacionālais atvērtās piekļuves dienests un e-kurss „Open Science / Atvērtā zinātne".

2015.gada 25. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru rudens sanāksme. Tās ietvaros Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve, LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre Ilga Rampāne sniedza prezentāciju "Nacionālās atvērtās piekļuves dienests un e-kurss „Open Science  / Atvērtā zinātne". Klātesošie tika iepazīstināti ar Nacionālās atvērtās piekļuves dienesta uzdevumiem un nesen izveidoto tīmeļa vietni. Tika prezentēts FOSTER projekta ietvaros tapušais e-kurss "Open Science / Atvērtā zinātne", kurš sagatavots sadarbojoties  LU, LNB un RTU speciālistiem. Lai bibliotēku vadītāji varētu novērtēt plašo atvērtās piekļuves publikāciju klāstu, kas ir sakopots OpenAIRE repozitoriju tīklā vai atrodams validētos atvērtās piekļuves repozitorijos, un piedāvāt tos lietotājiem, tika demonstrēta meklēšana OpenAIRE projekta un Google metameklētājos. Nobeigumā I.Rampāne aicināja visas bibliotēkas sadarboties un iesaistīties atvērtās piekļuves nostādņu atbalstīšanā, sabiedrības informēšanā, lai paplašinātu atvērtās piekļuves resursu izmantošanu dažādās saimnieciskās darbības jomās neatkarīgi no indivīda dzīves vai darba vietas. PREZENTĀCIJA

Dalīties