2016. gads sola pilnu programmu aizraujošu konferenču un semināru akadēmisko komunikāciju un atvērtās zinātnes jomās. Aicinām iepazīties ar īsu ieskatu tuvākajos plānotajos pasākumos, kā arī izskatīt iespējas piedalīties!

RDA SEPTĪTĀ PLENĀRSĒDE Atvērtā piekļuve nozīmē domāt globāli. Pētniecības Datu Alianse (Reseach Data Alliance (RDA)) nepārprotami to saprot un 2016. gadā no 1. līdz 3. martam rīkos 7. Pētniecības Datu Alianses plenārsēdi Tokijā. Sanāksme tiks ievadīta ar pasākumu "Atvērtais simpozijs: datu virzītā zinātne - zinātniskās attīstības stimulators", kuru 2016. gada 29. februārī organizē Japānas Zinātnes un Tehnoloģiju aģentūra (Japan Science and Technology Agency (JST)). Pasākumā piedalīsies datu zinātnieki, bibliotekāri, datoru un domēnu zinātnieki, politikas veidotāji un stratēģi.
 • Nosaukums: Datu kopīgošana atvērtās piekļuves laikmetā (Making data sharing work in the era of Open Science)
 • Rīkotāji: <link https: rd-alliance.org about.html>RDA un <link http: www.jst.go.jp en about index.html>JST
 • Norises laiks: 01.03.2016.-03.03.2016.
 • Norises vieta: Tokija, Japāna
 • Tīmekļa vietne: <link https: rd-alliance.org plenary-meetings rda-seventh-plenary-meeting.html _blank>I7th Plenary Meeting
  COAR IKGADĒJĀ SANĀKSME 2016 Atvērtās piekļuves repozitoriju konfederācija (Confederation of Open Access Repositories (COAR)) un Vīnes Universitāte organizē ikgadējo COAR sanāksmi un ģenerālo asambleju "Sadarbības loma globālās zināšanu kopības veidošanā". Šīs sanāksmes tēma ir sadarbība. Dalībnieki apspriedīs attiecību veidus, kuri nepieciešami, lai izveidotu un uzturētu pieejamāku globālo sistēmu zinātniskajai komunikācijai. Programmā tiks atspoguļoti vairāki projekti, kuri ietver starpinstitucionālās un tīklu sadarbības piemērus no visas pasaules. Runātāji dalīsies pieredzē par sadarbības pozitīvajiem rezultātiem un ieguvumiem, kā arī izaicinājumiem, kuri radās darba gaitā. Turklāt apmeklētājiem būs daudz iespēju dalīties ar informāciju par citām būtiskām aktivitātēm un apspriest svarīgus stratēģiskus jautājumus, kas attiecināmi uz starptautisko repozitoriju kopienu.
 • Nosaukums: Sadarbības loma globālās zināšanu kopības veidošanā (The Role of Collaboration in Building the Global Knowledge Commons)
 • Rīkotājs: <link https: www.coar-repositories.org about>COAR
 • Norises laiks: 12.04.2016.-13.04.2016.
 • Norises vieta: Vīne, Austrija
 • Tīmekļa vietne: <link https: www.coar-repositories.org community events annual-meeting-2016>COAR Annual Meeting 2016
  PIRMĀ ECSA KONFERENCE Sabiedrības veiktā pētniecība ir svarīga joma atvērtajā zinātnē, kas, paplašinot zinātniskos procesus ārpus akadēmiskās vides, aptver plašākas sabiedrības prasmes un intereses. Eiropas sabiedrības veiktās pētniecības asociācijas (European Citizen Science Association (ECSA))  konference 2016 ir paredzēta politikas veidotājiem, zinātnes finansētājiem, zinātniekiem, amatierpētniekiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem interesentiem. Šī starpdisciplinārā konference izcels un apspriedīs sabiedrības veiktās pētniecības  potenciālu zinātnē, sabiedrībā un politikā, un lomu atvērtajā zinātnē un inovācijās.
 • Nosaukums: Pirmā sabiedrības veiktās pētniecības konference – inovācijas atvērtajā zinātnē, sabiedrībā un politikā
 • Rīkotājs: <link http: ecsa.citizen-science.net>ECSA
 • Norises laiks: 19.05.2016.-21.05.2016.
 • Norises vieta: Berlīne, Vācija
 • Tīmekļa vietne: <link http: www.ecsa2016.eu _blank>ECSA2016
  STARPTAUTISKĀ ELEKTRONISKĀS IZDEVĒJDARBĪBAS KONFERENCE No 7. līdz 9. jūnijam "Starptautiskā elektroniskās izdevējdarbības konference" (“International Conference on Electronic Publishing” (Elpub)) svinēs savu 20 gadu jubileju Getingenē. Konference no jauna izvērtēs zinātniskās izdevējdarbības pašreizējo ekosistēmu, pievēršoties visiem ieinteresētiem dalībniekiem, ekonomiskiem un tehnoloģiskiem jautājumiem. Elpub arī ļaus meklēt jaunas alternatīvas, kā zinātniekiem un sabiedrībai mijiedarboties ar akadēmisko saturu un kāda loma šajā mijiedarbībā ir informācijas izplatīšanai un izdevējdarbībai. Dienu pirms galvenās konferences OpenAIRE rīkos semināru par Atvērto ekspertrecenzēšanu.
 • Nosaukums: Pozicionēšana un spēks akadēmiskajā izdevējdarbībā: spēlētāji, aģenti un darba kārtība
 • Rīkotājs: Maltas Universitāte
 • Norises laiks: 07.06.2016.-09.06.2016.
 • Norises vieta: Getingene, Getingenes Universitātes Valsts bibliotēkas vēsturiskā ēka
 • Tīmekļa vietne: <link http: meetings.copernicus.org elpub2016 _blank>Elpub2016
  ATVĒRTO REPOZITORIJU KONFERENCE 2016 Nākošā sarakstā ir Atvērto repozitoriju konference 2016, kas notiek Dublinā no13.-16. jūnijam. Tās nosaukums "Apgaismojot pasauli" ir trāpīgs, jo atvērtie repozitoriji ir būtiski projekta OpenAIRE atvērto zināšanu misijā. Tā atklās, kā repozitoriju vērtīgās kolekcijas un infrastruktūra ir kļuvušas par neatņemamu mūsdienu zināšanu un pētniecības daļu, un kā tās bagātinātas, lai vērstu uzmanību uz daudzām akadēmiskām un kultūras norisēm.
 • Nosaukums: Apgaismojot pasauli
 • Rīkotāji: Atvērtie repozitoriji
 • Norises laiks: 13.06.2016.-16.06.2016.
 • Norises vieta: Dublinas Trinitija Koledža (Dublinas Universitāte)
 • Tīmekļa vietne: <link http: or2016.net _blank>OR2016
  TNC16 TĪKLOŠANAS KONFERENCE Jūnijā Prāga uzņems ikgadējo TERENA tīklošanas konferenci (TERENA Networking Conferences (TNC16)) "Veidojot cilvēku internetu". Konference pulcēs kopā dažādus ieinteresentus  –  lēmumu pieņēmējus, vadītājus, tīklu un sadarbības speciālistus, identitātes un piekļuves pārvaldības ekspertus no visām lielākajām Eiropas tīklošanas un pētniecības organizācijām, universitātēm, vispasaules radniecīgajām institūcijām, kā arī nozares pārstāvjus ar unikālu ieskatu jaunākajos uzlabojumos pētniecības tīklošanā - gan tehniskajā jomā, gan lietojumprogrammatūras un pārvaldības jomās.
 • Nosaukums: Veidojot cilvēku internetu
 • Rīkotājs: Čehijas Nacionālais izpētes un izglītības tīkls (<link https: www.cesnet.cz>CESNET)
 • Norises laiks: 12.06.2016.-16.06.2016.
 • Norises vieta: Clarion Congress viesnīca, Prāga
 • Tīmekļa vietne: <link https: tnc16.geant.org _blank>TNC2016
  LIBER KONFERENCE 2016 Zinātnisko bibliotēku galvenais mērķis vienmēr bijis pieejas nodrošināšana zināšanām , un šogad Eiropas Zinātnisko Bibliotēku asociācijas (Association of European Research Libraries)  LIBER 45. konference pievērsīsies tādiem aktuāliem tematiem  kā datu pārvaldība, jauni atvērtās piekļuves izdevējdarbības modeļi, lietotājorientēta attīstība, lietotāju viedokļa izzināšana un "Bibliotēka kā laboratorija/radīšanas vieta".
 • Nosaukums: LIBER konference 2016
 • Rīkotājs: <link http: libereurope.eu about-liber>LIBER
 • Norises laiks: 29.06.2016.-01.07.2016.
 • Norises vieta: Helsinku konferenču centrs (Congress Paasitorni)
 • Tīmekļa vietne: <link http: liber2016.org _blank>LIBER2016
  STARPTAUTISKAIS SIMPOZIJS PAR NOSLĒGUMA DARBIEM UN DISERTĀCIJĀM ELEKTRONISKĀ FORMĀTĀ 19. Starptautiskais simpozijs par noslēguma darbiem un disertācijām elektroniskā formātā (ETD2016) notiks no 11. līdz 13. jūlijam Francijas pilsētā Lillē. Galvenais temats būs "Dati un disertācijas", kas koncentrēsies uz iniciatīvām, projektiem un pieredzes dalīšanos pētniecības datu jautājumos. Simpozijā notiks plaša pieredzes apmaiņa par infrastruktūrām un progresīvām tehnoloģijām atvērtai zinātnei, piekļuvei, repozitorijiem, par ilgtermiņa saglabāšanu, identifikatoriem, juridiskajiem un ētiskajiem jautājumiem, teksta un datu izguvi, zinātnisko sasniegumu novērtēšanu, semantisko bagātināšanu un daudziem citiem jautājumiem. ETD2016 ir paredzēta augstskolu bibliotekāriem un citiem informācijas speciālistiem, zinātniekiem un studentiem bibliotēkzinātnes un informācijas pārvaldības jomā.
 • Nosaukums: Dati un disertācijas
 • Rīkotāji: Lilles Universitāte, Noslēguma darbu un disertāciju vienotā digitālā bibliotēka (<link http: www.ndltd.org>NDLTD)   
 • Norises laiks: 11.07.2016.-13.07.2016.
 • Norises vieta: Lilles Universitāte
 • Tīmekļa vietne: <link http: etd2016.sciencesconf.org _blank>ETD16
  Par plānotajiem pasākumiem plašāka informācija sniegta OpenAIRE mājas lapā.

Dalīties