2016. gada 28. janvārī Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija rīko gadskārtējo konferenci „Atvērtas tehnoloģijas un viedi risinājumi”.

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) konference “Atvērtas tehnoloģijas un viedi risinājumi” ir ikgadējs pasākums, kas šogad pievērsīsies tematikai: viedi savienoti procesi, cilvēki, dati un lietas. Konferences laikā plānotas prezentācijas, kas atspoguļo atvērto standartu un tehnoloģiju nozīmi uzņēmēju, valsts un pašvaldību skatījumā uz internetā viedi savienotām pilsētām, transportu, enerģiju, izglītības un aizsardzības procesiem. Eiropas Komisijas lapā „Joinup” minēts konferences organizatores Ievas Vītoliņas viedoklis: „LATA konference ir, lai dalītos zināšanās, lai diskutētu par viedajām tehnoloģijām, uzsverot drošības, privātuma, datu glabāšanas un IKT pārvaldības aspektus”. Atvērto tehnoloģiju pielietojums realitātē lielā mērā atkarīgs no sabiedrības informētības par jaunajiem risinājumiem. Tā var būt gan kādas iestādes mērķtiecīga darbība, gan individuālas personas iniciatīva. Atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes ideju un iespēju popularizēšanā būtisku ieguldījumu devusi Latvijas Universitātes ilggadīgā dalība projektā OpenAIRE, kura rezultātā šobrīd Latvijā darbojas Nacionālais atvērtās piekļuves dienests. Nacionālais atvērtās piekļuves dienests nominēts Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balvai 2015” kategorijā „Atvērtākā iestāde” līdztekus Rīgas pilsētas pašvaldībai un Ekonomikas un kultūras augstskolai. Bez minētās kategorijas konkursā paredzēta balva arī izcilākajam atvērto tehnoloģiju risinājumam biznesā un būtiskākajam privātas personas ieguldījumam atvērto tehnoloģiju popularizēšanā. Balvu svinīga pasniegšana notiks konferencē “Atvērtas tehnoloģijas un viedi risinājumi”.

Dalīties