Vadošās Eiropas iniciatīvas EUDAT, LIBER, OpenAIRE, EGI un GEANT ir paudušas savu vīziju par Eiropas atvērtās zinātnes virtuālā mākoņa nozīmi pētniecībā. Kopīgā vīzija ietver astoņus elementus, lai veicinātu panākumus un konkrētu ieguldījumu vienotā digitālā tirgus attīstībā.

Atvērtās zinātnes virtuālais mākonis, kā Eiropas Komisijas vienotā digitālā tirgus (Digital Single Market) daļa, veicinās pētniecisko datu dalīšanos, datu pārvaldīšanu un atkārtotu izmantošanu inovācijai un izaugsmei Eiropā. Iniciatīvu ziņojumā izklāstīts partneru (EUDAT, LIBER, OpenAIRE, EGI un GEANT) stratēģiskais redzējums par atvērtās zinātnes virtuālā mākoņa organizēšanu, ilgtspējību un pārvaldi. Ar kopējās vīzijas astoņiem elementiem un pilnu vīzijas izklāstu var iepazīties rakstā OpenAIRE platformā. Eiropas atvērtās zinātnes virtuālā mākoņa iniciatīva ir stratēģiski nozīmīga ne tikai zinātniskam progresam, bet arī ekonomiskām un sociālām inovācijām.

Dalīties