Eiropas Komisijas pilotprojekts “FP7 post-grant Open Access pilot” sniedz finansiālu atbalstu publikāciju publicēšanai atvērtā piekļuvē.

Eiropas Komisijas pilotprojekta “FP7 post-grant Open Access pilot” finansiālais atbalsts paredzēts tieši pabeigto FP7 projektu pētniecības rezultātu publiskošanai. Pēc pilotprojekta “FP7 post-grant Open Access pilot” jaunākā pārskata datiem vēl joprojām ir pieejami ievērojami finansiāli līdzekļi, tāpēc aicinām izmantot šo iespēju. Vairāk informācija pieejama OpenAIRE oktobra biļetenā un semināra "EC/OpenAIRE FP7 Post-Grant Open Access Pilot and Open access policies" video ierakstā.

Dalīties