Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve un Latvijas Universitātes Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga un bibliotēkas direktore Mārīte Saviča 29. novembrī tikās ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas ("RISEBA") vadību un akadēmisko personālu.

Augstskolas mājīgajās telpās notika tikšanās ar “RISEBA” zinātņu prorektori, profesori Tatjanu Vasiļjevu  un Biznesa un ekonomikas fakultātes dekāni, profesori Lūciju Rutku, kuras laikā tika iezīmēti vairāki sadarbības veidi, lai LU īstenotā starptautiskā projekta OpenAIRE-Advance  mērķus popularizētu augstkolas akadēmiskajām personālam, aicinot viņus atbalstīt atvērto piekļuvi zinātniskām publikācijām un pētījumu datiem Eiropā.

Pirmajā tikšanās reizē G.Rozenberga augstskolas akadēmiskajam personālam nolasīja trīs lekcijas:

  • Ieskats par atvērto zinātni un atvērto piekļuvi zinātniskiem rezultātiem;
  • Citējamības datubāzes: Web of Science un Scopus;
  • Bibliometriskie rādītāji.

Lekciju laikā detalizēti tika skaidrots, kas ir atvērtā zinātne (Open Science) un kāpēc ikvienam pētniekam ir būtiski izprast un izmantot tās principus. Informācijas dažādībai un ieinteresēšanas nolūkos,  G.Rozenberga aicināja ik vienu ielūkoties Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta mājaslapā, norādot, ka minētais dienests ir informācijas un atbalsta punkts Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālam, pētniekiem, doktorantūras studentiem, un citiem interesentiem par jautājumiem, kas saistīti ar zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē.

Tikšanās laikā izskanēja vairāki praktiski jautājumi un pieredzes apmaiņa par atvērtās pieejas publicēšanās jautājumiem: ,,Kā pieņemt lēmumu, kurā atvērtās piekļuves žurnālā publicēties? Vai ir kādi praktiski ieteikumi vai vadlīnijas par šāda veida publicēšanos?’’ Cits docētājs vēlējās saprast: ,,Kuri ir tie kvalitatīvākie atvērtās piekļuves žurnāli?’’

Augstskolas akadēmiskā personāla vērīgā lekciju klausīšanās, diskusijās un komentāros paustais viedoklis viesa cerību, ka uzsāktais sadarbības dialogs ar “RISEBA” vadību un akadēmisko personālu turpināsies 2019. gadā, pielietojot dažādas sadarbības formas gan akadēmiskajam personālam, bet padziļināti uzmanību pievēršot doktorantiem par atvērtās zinātnes un publicēšanās jautājumiem.

 

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv

Dalīties