9. maijā notika seminārs "Projekta pieteikumu sagatavošana programmā Apvārsnis 2020".

Latvijā, tāpat kā daudzviet Eiropas Savienībā, 9. maijā tiek svinēta Eiropas diena. Sagadīšanās pēc vai īpaši plānojot, tematiski ļoti atbilstoši un pārdomāti  Valsts izglītības un attīstības aģentūrā 9. maijā noritēja prakstisks seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu programmā Apvārsnis 2020. Praktiskā seminārā izskatīto tematu loks bija ļoti plašs un detalizēts. Semināra laikā interesentiem, īpaši domājot par pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu, tika sniegtas prezentācijas par sekojošiem tematiem: ,,Kā uzrakstīt veiksmīgu pieteikumu programmai Apvārsnis 2020, ,,Veidlapu aizpildīšanas pamati’’, ,,Programmas Apvārsnis 2020 realizētie projekti’’ u.c. tematiem.

Ar ziņojumu šajā seminārā piedalījās arī Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve ar prezentāciju “Apvārsnis 2020 un  zinātnisko sasniegumu atspoguļošana atvērtā piekļuvē jeb OpenAccess”.

Seminārā Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve Gita Rozenberga skaidroja jēdzienus “atvērtā zinātne” un “atvērtā piekļuve”, stāstīja par Apvārsnis 2020 programmas prasībām attiecībā uz zinātniskās un pārējās sabiedrības informēšanu par zinātniskajiem rezultātiem, kā arī iespējām izpildīt šīs prasības, stāstīja par Eiropas Komisijas viedokli un rekomendācijām un iepazīstināja ar OpenAIRE portāla pakalpojumiem un Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta darbību Latvijā. 

Semināra noslēgumā semināra dalībnieki visiem lektoriem uzdeva prakstiskus jautājumus un pauda viedokli, ka šoreiz bija interesanti izveidota semināra programma un pateicās par praktiskajiem padomiem. Šie labie vārdi un paustais pozitīvisms iedevesmoja semināra organizatorus, tāpēc viena no semināra organizatorēm L. Bužinska, VIAA Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperta, visiem klausītājiem solīja organizēt jau nākošo semināru rudenī.     

Papildus informācija VIAA tīmekļa vietnē.

 

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv

 

Dalīties