13. jūnijā Latvijas Universitātē noritēja praktisks seminārs "Projektu rakstīšana – projekta koordinators. Obligātās sadaļas projekta pieteikumā Apvārsnis 2020 programmā" pulcējot vienkopus, gan atzītus projektu realizētājus un praktiķus, kā arī interesentus, kuri vēl tikai apsver iespēju rakstīt projekta pieteikumus.

Semināra referentu vidū bija lielu projektu īstenotāji, piemēram, Arnolds Ūbelis no LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta, kurš savā prezentācijā dalījās projekta koordinatora pieredzē, padziļināti izklāstot uzdevumus "Apvārsnis 2020" programmā. Savukārt Dace Puriņa no VIAA, EURAXESS sadarbības tīkla koordinējošā institūcija Latvijā, ar lielu aizrautību informēja klātesošos par EURAXESS iespējām. Zane Zeibote un Tatjana Muravska, kuras pārstāvēja LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmisko centru, dalījās savā lielajā projektu vērtētāju pieredzē. T. Muravska ar dažādiem piemēriem raksturoja, kādus praktiskus uzsvarus un kādas iezīmes jāuzsver rakstot projekta pieteikumu, detalizēti tika skaidroti padomi, kā uzlabot projektu pieteikumus "Apvārsnis 2020" programmā.

T. Muravska savā prezentācijā detalizātāk raksturoja Marijas Sklodovskas-Kirī individuālo stipendiju, protams, savu ilgstošo pieredzi tieši kā vērtētājai vai ekspertei dažādu pieteikumu izskatīšanā.

Praktiskā semināra ietvaros uzstājās arī Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve un LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre, kura vērsa semināra dalībnieku uzmanību svarīgai prasībai, proti, viena no "Apvārsnis 2020" programmas prasībām ir publiskot projekta rezultātā gūtos pētījumus, informēt sabiedrību vienotā publiskā telpā un dalīties ar zinātniskiem sasniegumiem atvērtā piekļuvē. G. Rozenberga pievērsa klausītāju uzmanību faktam, ka ikvienam ir jādomā par intelektuālo īpašuma publiskošanu atvērtās piekļuves žurnālos, repozitorijos, piemēram Zenodo vai LU e-resursu repozitorijā. Interesi par pilno tekstu publicēšanu LU e-resursu repozitorijā izrādīja ne tikai Zane Zeibote, bet arī Inga Šīrante, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktore. Tas ir apliecinājums tam, ka LU personālam iespēju robežās ir jāsniedz vairāk informācija par iespēju publicēties LU e-resursu repozitorijā, sniedzot šī repozitorija plašāku skaidrojumu un iespējas.

   

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv

 

Dalīties