Septembrī publicēts jaunais OpenAIRE biļetena numurs. Biļetenā var uzzināt par jaunumiem zinātnes politikas jautājumos dažādās valstīs, par jaunu platformu zinātnisko rezultātu publicēšanai, par konferenci "Open Science FAIR 2019", kas pulcēs pētnieciskās sabiedrības pārstāvjus no visas pasaules, lai diskutētu par pētniecības un zinātniskās komunikācijas nākotni.

Jaunajā OpenAIRE biļetenā var izlasīt par vairākām aktualitātēm:

  • Serbijā sperts nākamais solis tuvāk atvērtai zinātnei (Open Science) – nesen pieņemtajā likumā par pētniecību un zinātni ietverti atvērtās zinātnes principi;
  • Konference Open Science FAIR 2019 šoreiz notiks Porto (Portugālē) no 16. līdz 18. septembrim;
  • Grieķijā tiek aktīvi attīstīta nacionālā stratēģija atvērtai zinātnei, kuru plānots balstīt piecos pīlāros (atvērtā piekļuve zinātnes rezultātiem; zinātnisko sasniegumu novērtēšanas sistēmas pārveidošana; akadēmiskā un zinātniskā personāla digitālo prasmju pilnveidošana; komunikācija ar Eiropas atvārtās zinātnes ekosistēmu; saiknes pētniecība – inovācijas – sabiedrība stiprināšana;
  • Eiropas Komisija finansēs pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) projektu zinātnisko rakstu publicēšanas platformas ieviešanu;
  • OpenAIRE un EOSC-hub eksperti izstrādājuši un jau publicēta Baltā grāmata “Kopējais redzējums, pakalpojumu sniegšana un loma EOSC pārvaldībā”  (Common Vision, Service Provision, and Role in the EOSC Governance). Baltajā grāmatā ir izceltas vairākas prioritātes, kas ir jārisina, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (European Open Science Cloud – EOSC) īstenošanu.

Pilns biļetena numurs pieejams šeit.

 

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv

 

Dalīties