LU Zinātnes departaments, LU Bibliotēka un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests (NAPD), LU īstenotā Eiropas Komisijas projekta OpenAIRE-Advance kontaktpunkts Latvijā 5. novembrī LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā (Kalpaka bulvārī 4) aicina Latvijas zinātnisko institūciju pārstāvjus uz semināru “Pētniecības infrastruktūras un pakalpojumi: atvērtās zinātnes iespējas”.

Seminārā “Pētniecības infrastruktūras un pakalpojumi: atvērtās zinātnes iespējas” (Research infrastructures and services: Open Science practice) kompetenti dažādu saistīto Eiropas organizāciju pārstāvji informēs par pētniecības infrastruktūrām un pakalpojumiem pētniecības rezultātu izplatīšanai, atkārtotai izmantošanai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm atvērtās zinātnes kontekstā, sniedzot vērtīgus padomus par Eiropas atvērtās zinātnes mākoni (EOSC), Latvijas lomu EOSC Nordic projektā, Latviju un atvērtās zinātnes politiku pētniecības attīstības veicināšanai, organizācijas OpenAIRE uzturētajiem pētniecības pakalpojumiem un pētniecības rezultātu pastāvīgajiem identifikatoriem (Persistent identifiers – PIDs, šoreiz pamatā par ORCID), kas nodrošina kvalitatīvu informācijas apmaiņu infrastruktūrās un palīdz ietaupīt vērtīgo laiku. 

Vieta: Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centrs, Kalpaka bulvārī 4, (2.stāvā) konferenču zālē

Datums: 2019. gada 5. novembris

Laiks: plkst. 13.00

Semināra mērķauditorija: Latvijas augstāko izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, pētniecības projektu vadītāji un koordinatori, pētniecības administrācijas un politikas pārstāvji, repozitoriju vadītāji, informācijas speciālisti, bibliotekāri un citi interesenti.

Semināra darba valoda – angļu.

PIETEIKTIES SEMINĀRAM    L i e l ā s   i n t e r e s e s   d ē ļ   r e ģ i s t r ē š a n ā s   s l ē g t a!

PROGRAMMA

12.30 Reģistrēšanās

13.00 Atklāšana (Welcome Speech) Justs Dimants, Latvijas Universitātes Zinātnes departamenta direktors

13.05 OpenAIRE-Latvija un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests (OpenAIRE-Latvia and NOAD) Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka

13.15 Ceļā uz Eiropas atvērtās zinātnes mākoni (On the way to EOSC) Milica Ševkušić, Serbijas zinātņu un mākslas akadēmijas Tehnisko zinātņu institūts

14.00 Latvijas dalība EOSC Nordic projektā (Latvia in EOSC-Nordic) Lauris Cikovskis, Rīgas Tehnikās Universitātes Pētniecības infrastruktūras un tehnoloģiju atbalsta centrs

14.20 Atvērtās zinātnes politiskais konteksts un aktualitātes Latvijas pētniecībai (Open Science policy context and update for research in Latvia) Aleksandrs Mārtiņš Blūms,  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments

14.40 Kafijas pauze

15.10 OpenAIRE sniegtie pakalpojumi atvērtai pētniecībai (OpenAIRE services for Open Research) Alessia Bardi, Itālijas Nacionālās pētniecības padomes informācijas zinātnes un tehnoloģiju institūts, Multimediju tīklošanas informācijas sistēmu laboratori

16.00 Pastāvīgie identifikatori ORCID un to vērtība pētniecības kontekstā (ORCID & The value of authenticated identities) Ivo Wijnbergen, Bezpeļņas organizācija ORCID

16.50 Jautājumi un komentāri

Dalībniekiem būs iespēja saņemt apliecinājumu par dalību seminārā.

Semināra laikā tiks filmēts un fotografēts.

 

Seminārs tiek organizēts ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu.

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

 

 

Dalīties