Piedalies Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta un LU Bibliotēkas organizētajā aptaujā "Ko Jūs domājat par atvērto zinātni (Open Science)?" no 2019. gada 21. oktobra līdz 19. decembrim. Viens no aptaujas dalībniekiem iegūs balvu!  

U Z M A N Ī B U!   KONKURSS JAU NOSLĒDZIES 19. DECEMBRĪ!

Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas (Organisation for Economic Cooperation and Development) OECD atvērtās zinātnes definējums skan šādi: “Atvērtā zinātne parasti attiecas uz centieniem padarīt publiski finansētu pētījumu rezultātus digitālā formātā plašāk pieejamus zinātnes aprindām, uzņēmējdarbības nozarei vai sabiedrībai kopumā ..., lai veicinātu ilgtermiņa pētījumus, kā arī inovācijas.” OECD (2015) Taču kādas ir pašu zinātnieku domas? 

LU Bibliotēku un Nacionālo atvērtās piekļuves dienestu interesē ikviena pētnieka viedoklis un līdz šim izveidojies priekšstats par to, kas ir atvērtā zinātne, atvērtās zinātnes principu izmantošana pētniecībā, kādas priekšrocības un šķēršļi ar to asociējas.

Jūsu atbildes palīdzēs veidot kopējo viedokli par atvērto zinātni Latvijas kontekstā. Aptaujas dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 15 minūtes.

Aptaujas anketa pieejama šeit.

Ikviens aptaujas dalībnieks pēc savas izvēles varēs piedalīties konkursā. Pateicībā par dalību aptaujā vienam no dalībniekiem dāvināsim LU suvenīru – ārējās uzlādes akumulatoru, savukārt vēl divi aptaujas dalībnieki savā īpašumā iegūs pārsteiguma balvas

Konkursa noteikumi:

  1. Konkursu rīko Nacionālais atvērtās piekļuves dienests un  Latvijas Universitātes Bibliotēka.

  2. Konkursa mērķis ir papildināt zināšanas par atvērto zinātni, popularizēt atvērtās zinātnes principu izmantošanu pētniecībā, noskaidrot pētnieku viedokli.

  3. Konkurss pieejams un izpildāms tikai elektroniski.

  4. Konkurss ilgst no 2019. gada 21.oktobra līdz 19. decembrim plkst. 9.00 (ieskaitot).

  5. Konkursā var piedalīties Latvijas zinātnisko institūciju pētnieki, pēcdoktoranti un doktorantūras studenti.

  6. Konkursā katrs dalībnieks var piedalīties tikai vienu reizi.

  7. Piedaloties konkursā, jānorāda savs vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts. Visas ziņas par konkursa dalībniekiem būs pieejamas tikai konkursa organizētājiem no LU Bibliotēkas un Nacionālais atvērtās piekļuves dienesta un tiks izmantotas tikai konkursa ietvaros.

  8. Uzvarētāji tiks noteikti, aizpildot aptauju "Ko Jūs domājat par atvērto zinātni (Open Science)?" un piedaloties galvenās balvas un pārsteiguma balvu izlozē, kas notiks 19. decembrī. plkst.15.00 LU Zinātņu mājas bibliotēkā (Jelgavas ielā 3, 2. stāvā).

  9. Viens konkursa uzvarētājs pēc izlozes saņems balvu LU suvenīru - ārējās uzlādes akumulatoru, un divi saņems pārsteiguma balvas.

  10. Balvas varēs saņemt 19. decembrī izlozes pasākumā vai arī LU Zinātņu mājas bibliotēkā (Jelgavas ielā 3, 2. stāvā) līdz 10. janvārim. Izlozes uzvarētāji, kas nepiedalīsies izlozes pasākumā, par balvas saņemšanu tiks informēti pa e-pastu personīgi, un to vārds tiks publicēts LU Bibliotēkas Facebook lapā.

 

Lai veicas!

 

Kontaktinformācija:

Gita Rozenberga

OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

Dalīties