Organizācija OpenAIRE kā aktīva atvērtās zinātnes un atvērtās piekļuves mentore Eiropā ir kļuvusi par nopietnu Eiropas atvērtā zinātnes mākoņa daļu, turpinot īstenot organizācijas ieceres atvērtās zinātnes kapacitātes nodrošināšanā.

Eiropas atvērtās zinātnes mākonis (EOSC) ir Eiropas apņemšanās efektīvāk pievērsties strauji augošajai uz datiem balstītai pētniecībai, nojaucot mūrus starp dažādām  pieejām attiecībā uz piekļuvi pakalpojumiem un visam zinātniskajam saturam (publikācijām, datiem, programmatūrai, metodēm), un turpināt attīstīt veidus, kā pētnieki var sadarboties.

Organizācija OpenAIRE  ir aktīva atvērtās zinātnes un atvērtās piekļuves mentore Eiropā. Eiropas Komisijai lemjot veidot EOSC, arī OpenAIRE sevi saredz kā nopietnu daļu  no apjomīgā darba. Nesen  publicētajā organizācijas ziņojumā tā liek uzsvarus uz organizācijas spēcīgajām pusēm, tādējādi stiprinot atvērto zinātni kā modus operandi EOSC un iezīmē atvērtās zinātnes sadarbības svarīgo lomu kā galveno instrumentu, nododot sabiedrībai atvērto zinātni godīgā un pārbaudītā veidā.

„Eiropas atvērtās zinātnes mākonis ir laikietilpīga darba rezultāts, lai koordinētu mūsu pūles Eiropas zinātniskā potenciāla atbrīvošanā, sniedzot pievienoto vērtību pētniecības datiem. EOSC pamatos mēs saredzam sadarbību un atvērtību. Atvērtā zinātne – un tieši atvērtā piekļuve zinātniskajam saturam (publikācijām, datiem un programmatūrai) – šobrīd kļūst arvien aktuālāka, un mēs esam gandarīti redzēt savu 10 gadus ilgo OpenAIRE darbu, aizpildot noteiktu vietu EOSC” – tā saka Natalia Manola, OpenAIRE izpilddirektore.

OpenAIRE sniedz atbalstu dažādu EOSC komponenšu stratēģiskā plāna izveidē. EOSC būs galvenais pamats Eiropas pētniecības videi caur šādiem aspektiem:

  • Uzticama infrastruktūra, veidojot atvērtu bezmaksas, uzticamu un pārskatāmu infrastruktūru, kas ļauj dalīties ar datiem visā Eiropā. Datu pirmavoti un pakalpojumu uzticamība, kā arī izstrādāti standarti ir garantēti.
  • Kvalitatīvu pakalpojumu tīkls: EOSC ir sistēma, kas sastāv no citām sistēmām. Tādēļ sabiedrība var paļauties uz Business2Business pakalpojumiem un pieejamiem datiem.
  • Centrējums uz pētnieku: EOSC ir paredzēts, lai sasniegtu ikkatru pētnieku jebkurā valodā, kas ir tuva tieši pētniekam. Tas ietver FAIR* principu pētniecības vidi, atbilstošu mācību un nepieciešamo datu un piekļuves servisu izplatīšanu. EOSC sniegs zinātnisko sasniegumu novērtējuma un monitoringa mehānismus pētniekiem un finansētājiem. Lai tas darbotos nevainojami, jebkurš atvērts, bezmaksas pieejams pētniecības objekts ir atbilstoši jāuztur un jāatjaunina.
  • Demokrātiska pārvaldība: EOSC tiks pārvaldīts atvērtā nacionālā līmenī. Tajā svarīga loma ir ekspertiem – dažādu organizāciju pārstāvjiem, lai stiprinātu EOSC struktūru.
  • Datu ekspertu apmācība: tas ir EOSC pamatakmens. Datu stjuarti un eksperti ir nepieciešami institūciju sastāvos un pētniecības grupās, lai virzītu pētniekus uz atvērtu zinātni visā pētniecības ciklā. Procesam ir jābūt profesionālam un sertificētam, atbilstot nākotnes pētniecības atbalstam.

 

OpenAIRE ir gatava iesaistīties EOSC pamatu – tehniskās arhitektūras, atvērtās zinātnes atbalsta dienesta un EOSC pakalpojumu – veidošanā.

Neviena atsevišķa organizācija valsts struktūrā nespēj pilnībā izpildīt EOSC vīziju. Tāpēc EOSC loma ir saistīt dažādu valstu atvērtās zinātnes atbalsta struktūras, apvienojot visus dalībniekus sadarbības sistēmā. Atvērtās zinātnes nacionālā līmeņa pārvaldībai vajadzētu būt jebkuras šādas valsts struktūras neatņemamai sastāvdaļai, iekļaujot 34 Eiropas valstu atvērto piekļuves dienestu (NAPD) tīklu OpenAIRE, kas sniedz atbalstu zinātnes politikas, pakalpojumu un mācību jautājumos.

OpenAIRE autoru izstrādātais ziņojums „Achieving Open Science in the European Open Science Cloud: Setting out OpenAIRE's vision and contribution to EOSC” pieejams Zenodo repozitorijā.

 

*FAIR dati – atrodami, pieejami, savietojami, atkārtoti izmantojami (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)

 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

 

 

Dalīties