16. aprīlī plkst. 13.00 un 15.00 tiek rīkoti bezmaksas tiešsaistes semināri par Atvērtās zinātnes (Open Science) un Atvērto pētniecības datu (Open research data) jautājumiem programmas Apvārsnis 2020 kontekstā, kurus organizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi, Valsts Izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu, Rīgas Tehnisko universitāti un OpenAIRE.

Organizatori OpenAIRE-Advance projekta ietvaros piedāvā divus tiešsaistes seminārus jeb vebinārus. Pirmajā seminārā dalībniekus iepazīstinās ar atvērtās zinātnes jēdzienu plašākā unšaurākā kontekstā, stāstīs par FAIR principu pielietošanas nepieciešamību un iespējām datu pārvaldības procesā, kā arī iepazīstinās ar Eiropas atvērtās zinātnes mākoni (EOSC), EOSC Nordic projektu. Savukārt otrajā seminārā dalībnieki izzinās jautājumus, kas saistīti ar pētniecības un inovāciju programmu Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasībām publikāciju un datu nodrošināšanai atvērtā piekļuvē, kā arī iespējām tās izpildīt.

Semināri ir saistoši esošajiem un potenciālajiem “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” programmu projektu dalībniekiem, Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālam, pētniekiem, doktorantūras studentiem, pētījumu projektu vadītājiem un koordinatoriem, informācijas speciālistiem, bibliotekāriem, datu ekspertiem un citiem interesentiem.

 

Tiešsaistes seminārs “Atvērtā zinātne. FAIR principi pētniecības datu pārvaldībai. Eiropas atvērtās zinātnes mākonis – EOSC”

Datums: 2020. gada 16. aprīlis 

Laiks: plkst. 13.00 (60-70 min) 

Semināra vadītāji: Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

Laura Bužinska, Valsts Izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts 

Ilmārs Slaidiņš, Rīgas Tehnikās universitātes Radioelektronikas institūts, ESOC-Nordic RTU grupa 

Lauris Cikovskis, Rīgas Tehnikās universitātes HPC centrs, ESOC-Nordic RTU grupa 

Jānis Kampars, Rīgas Tehnikās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūts, ESOC-Nordic RTU grupa 

Semināra darba valoda – latviešu. 

PIETEIKTIES 

  

Tiešsaistes seminārs “Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasības atvērtās zinātnes kontekstā”

Datums: 2020. gada 16. aprīlis 

Laiks: plkst. 15.00 (60-70 min) 

Semināra vadītāji: Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

Laura Bužinska, Valsts Izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts 

Semināra darba valoda – latviešu. 

PIETEIKTIES 

Pasākumam var sekot Facebook pasākumu sadaļā. 

Tiešsaistes semināri tiek organizēti ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu.

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

 

 

Dalīties