29. aprīlī un 4. maijā OpenAIRE organizē divus tiešsaistes seminārus par juridiskajiem aspektiem pētniecības datu pārvaldībā.

OpenAIRE eksperti –  vecākais konsultants juridiskajos jautājumos Atēnu Zinātnes centrā (Athena Research Centre), digitālo un inovāciju darba grupas vadītājs Onasis Kultūras centrā (Onassis Group) Prodromos Tsiavos, Lielbritānijas autortiesību un radošās ekonomikas centra CREATe direktors Thomas Margoni  un pētniecības datu pārvaldības konsultants Utrehtas Universitātes Bibliotēkā Jacques Flores Dourojeanni –  pievērsīsies pētniecības datu pārvaldības juridisko jautājumu teorētiskiem un praktiskiem aspektiem. Ņemot vērā pasaules veselības krīzes kontekstu, tiks demonstrēti praktiski piemēri biomedicīnas un medicīnas zinātnēs, taču tiešsaistes semināri būs saistoši visu jomu speciālistiem, tostarp sociālo un humanitāro zinātņu pētniekiem, pētījumu vadītājiem un koordinatoriem.

29. aprīlī plkst. 15.00 tiešsaistes seminārs adresēts pētniekiem un doktorantūras studentiem. Tiešsaistes seminārā tiks sniegti ieteikumi pētniekiem par datu atkārtotu izmantošanu juridiskā aspektā: kas jāzina par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) un publiskā sektora informācijas (PSI) direktīvām; kādi ir plaši izplatītie stereotipi un to radīto problēmu novēršanas iespējas; kad nepieciešams meklēt juridisku palīdzību; notiks praktisko piemēru demonstrēšana.

Pieejams tiešsaistes semināra VIDEOIERAKSTS: https://www.youtube.com/watch?v=85x6Rigl2-o

 

4. maijā plkst. 15.00 tiešsaistes seminārs adresēts pētniecības konsultatīvo un atbalsta pakalpojumu sniedzējiem. Tiešsaistes seminārā tiks sniegti ieteikumi pētniekiem par datu atkārtotu izmantošanu juridiskā aspektā: kas jāzina par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) un publiskā sektora informācijas (PSI) direktīvām, kā arī par intelektuālā īpašuma tiesībām; kā sniegt padomus pētniekiem; kādi ir plaši izplatītie stereotipi un to radīto problēmu novēršanas iespējas; notiks praktisko piemēru demonstrēšana.

Pieejams tiešsaistes semināra VIDEOIERAKSTS: https://www.youtube.com/watch?v=qEY1-1Cvkq4

 

Abi semināri notiks angļu valodā, to ilgums ir apmēram 90 minūtes. Pieteikšanās tiešsaistes semināriem iespējama līdz 28. aprīlim. (Pēc semināriem būs pieejami arī to videoieraksti.)

PIETEIKŠANĀS FORMA

Papildu informācija pieejama OpenAIRE portālā.

Dalīties