PUBMET konference par zinātnisko komunikāciju un publicēšanos atvērtās zinātnes kontekstā tiek organizēta septīto reizi. Šogad izņēmuma kārtā konference noritēs tiešsaistē no 16. līdz 18. septembrim.

Konferences organizatori Zadaras Universitāte, Zagrebas UniversitāteRudera Boškoviča Institūts un jaunizveidotā Horvātijas zinātniskās komunikācijas asociācija (Croatian Association for Scholarly Communication (CROASC)) aicina šogad piedalīties konferences pasākumos bez maksas tiešsaistē, pirms tam reģistrējoties.

Konferences mērķis ir apspriest pieeju daudzveidību zinātniskās komunikācijas, zinātniskās publicēšanās un novērtēšanas (metrikas) jautājumos. Konferencē būs iespēja diskutēt par novatoriskām pieejām, labās prakses piemēriem un nākotnes iecerēm. Zinātniskās komunikācijas, zinātniskās publicēšanās un metrikas joma aktuāla dažādu nozaru speciālistiem – pētniekiem, informācijas speciālistiem un bibliotekāriem, redaktoriem, izdevējiem, pedagogiem, studentiem, komunikācijas speciālistiem.

PUBMET2020 konferencē kā key speakers šogad izvēlēti Arianna Becerril García, Johan Rooryck un Lisa Janicke Hinchliffe. Visus profesorus vieno ne tikai darbības joma, bet arī dedzīga aizraušanās ar atvērtās zinātnes principu īstenošanu praksē.

Plašāk par PUBMET2020

PUBMET2020 konferences programma

Reģistrēšanās

Dalīties