Latvijas Universitātes (LU) Zinātnes departaments, LU Bibliotēka un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests aicina Latvijas zinātnisko institūciju pārstāvjus uz semināru “Īss ieskats pētniecības datu savaldīšanā”. Tas notiks 19. oktobrī LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā (Kalpaka bulvārī 4).

Semināra “Īss ieskats pētniecības datu savaldīšanā” dalībniekiem būs iespēja izzināt pētniecības datu pārvaldīšanas jautājumus, datu pārvaldības plāna nozīmi un tā veidošanas pamatprincipus, kā arī gūt priekšstatu par atvērtības principu pielietošanu zinātnē. 

Semināru vadīs Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēkas darbinieces Gita Rozenberga un Aija Uzula. Semināra gaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts Aleksandrs Mārtiņš Blūms sniegs ziņojumu par plānotiem nacionālā līmeņa atbalsta pasākumiem Atvērtās zinātnes veicināšanai, tostarp arī par Latvijas Atvērtās zinātnes stratēģijas projektu. Latvijas Zinātnes padomes Ekspertīzes un analītikas nodaļas vadītājs Ingmārs Kreišmanis informēs par aktuālo Eiropā zinātniskās publicēšanās jautājumos atvērtās piekļuves kontekstā.  

Vieta: Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centrs, Kalpaka bulvārī 4, (2.stāvā) konferenču zālē (vietu skaits ierobežots).

Tiešraide: Seminārs tiks raidīts tiešsaistē LU tiešraides 1. kanālā un  pasākuma facebook lapā

Datums: 2020. gada 19. oktobris 

Laiks: plkst. 15.00  

Semināra mērķauditorija: Latvijas augstāko izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, kā arī ar zinātniskā darba koordinēšanu un atbalsta funkcijām saistītais personāls, pētījumu projektu vadītāji un koordinatori, informācijas speciālisti, bibliotekāri, datu eksperti, IT speciālisti un citi interesenti. 

Semināra darba valoda – latviešu. 

Semināra laikā tiks filmēts un fotografēts. 

Pasākuma facebook lapa pieejama šeit.

 

PIETEIKTIES SEMINĀRAM     

PROGRAMMA: 

14.30 Reģistrācija / Kafijas brīdis 

15.00 Kāpēc pētniecības datu pārvaldība ir būtiska? Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

15.10 Latvijas Atvērtās zinātnes stratēģija – kas tajā aktuāls pētniekiem? Aleksandrs Mārtiņš Blūms,  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments 

15.20 Eiropas jaunumi par zinātnisko publicēšanos atvērtās piekļuves kontekstā  Ingmārs Kreišmanis, Latvijas Zinātnes padome   

15.30 Ieskats datu pārvaldībā Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

15.45 FAIR dati? FAIR dati. FAIR dati! Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

16.05 Pauze 

16.15 Datu pārvaldības plāni: ievads Aija Uzula, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

16.50 Jautājumi un komentāri 

 

Semināru organizē Latvijas Universitāte, LU Bibliotēka, projekts OpenAIRE-Advance un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests 

Informatīvi atbalsta Latvijas Zinātnes padome, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Jauno Zinātnieku apvienība  

Seminārs tiek organizēts ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu. 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

 

 

Dalīties