Foto: Aija Uzula, LU Bibliotēka

Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas pirmā diena šī gada 19. oktobrī Latvijā tika aizvadīta pētniecības datu pārvaldības zīmē. Semināru par pētniecības datu praktiskajiem aspektiem, pulcējot ievērojamu skaitu interesentu tiešsaistē, organizēja OpenAIRE, Latvijas Universitāte un LU Bibliotēka ar Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Jauno Zinātnieku apvienības informatīvu atbalstu.

2020. gada 19. oktobrī, kad pasaulē aizsākās Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas svētki, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā (Kalpaka bulvārī 4) klātienē un tiešraidē norisinājās seminārs par pētniecības datu pārvaldības praktiskajiem jautājumiem, FAIR principu ievērošanas iespējām pētniecībā un datu pārvaldības plānu veidošanas pamatjautājumiem, tostarp demonstrēts OpenAIRE un EUDAT izstrādātais bezmaksas datu pārvaldības rīks Argos*, par ko prezentācijas sniedza LU Bibliotēkas un OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta (NAPD) pārstāves Gita Rozenberga un Aija Uzula.  Tāpat semināra dalībniekiem bija iespēja dzirdēt LR Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvja Aleksandra Mārtiņa Blūma prezentāciju par aktualitātēm Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijas veidošanā, par iecerēm un principiem tās satura papildināšanai, kā arī iespējām iesaistīties stratēģijas veidošanā. Lai padarītu pētniekiem darba dzīvi vienkāršāku, dažādās atvērto zinātni veicinošās aktivitātēs, kā arī nacionālajā stratēģijā tiek un tiks iekļautas ar Eiropā izmantotās vienotās prasības, kopīgos principus, kopīgas infrastruktūras. Tāpat IZM pārstāvis  komentēja jautājumus par datu pārvaldības koordinēšanu nacionālā līmenī.

Latvijas Zinātnes padomes pārstāvis Ingmārs Kreišmanis pastāstīja par zinātniskās publicēšanās niansēm atvērtās piekļuves kontekstā, par jaunākajām tendencēm un progresu Eiropā, par organizācijas Science Europe darba grupas rezultātiem un iesaisti dažādās iniciatīvās, par cOAlition  konsorcija iniciatīvu “Plāns S”**, par Eiropas Komisijas plāniem attiecībā uz prasībām un risinājumiem atvērtās zinātnes un atvērtās piekļuves kontekstā.

*Papildus materiāls par Argos pieejams šeit.

**Plāns S (Plan S) ir atvērtās piekļuves publicēšanās iniciatīva, kas uzsākta 2018. gada rudenī. Šo iniciatīvu uzsāka “cOAlition” konsorcijs (kur sākotnēji piedalījās lielākās nacionālās pētniecības aģentūras un finansētāji no divpadsmit Eiropas valstīm). "Plāns S " paredz, ka pētniekiem, kuri gūst labumu no nacionāliem un starptautiskiem pētniecības finansētājiem, sākot ar 2021. gadu publikācijas jāpublicē Open Access žurnālos, Open Access platformās vai nekavējoties jādeponē atvērtā piekļuvē repozitorijos bez embargo perioda.

 

SEMINĀRĀ  DEMONSTRĒTĀS  PREZENTĀCIJAS  PIEEJAMAS  ŠEIT :

Kāpēc pētniecības datu pārvaldība ir būtiska? Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

Latvijas Atvērtās zinātnes stratēģija – kas tajā aktuāls pētniekiem? Aleksandrs Mārtiņš Blūms,  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments

Eiropas jaunumi par zinātnisko publicēšanos atvērtās piekļuves kontekstā  Ingmārs Kreišmanis, Latvijas Zinātnes padome  

Ieskats datu pārvaldībā Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

FAIR dati? FAIR dati. FAIR dati! Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

Datu pārvaldības plāni: ievads Aija Uzula, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka

SEMINĀRA  VIDEOIERAKSTS  PIEEJAMS  ŠEIT.

Informācija par semināru pieejama OpenAIRE blogā ŠEIT.

 

Semināru organizēja Latvijas Universitāte, LU Bibliotēka, projekts OpenAIRE-Advance un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests.

Informatīvi atbalstīja Latvijas Zinātnes padome, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Jauno Zinātnieku apvienība.  

 

Seminārs organizēts ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu. 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

 

 

Dalīties