Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas ietvaros 21. un 30. oktobrī interesentiem bija iespēja piedalīties divos tīmekļsemināros, ko vadīja LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre, Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve Gita Rozenberga. Noslēdzoties semināriem, ir pieejamas tajos demonstrētās prezentācijas un semināru videoieraksti.

2020. gada 21. oktobrī tiešsaistē notika seminārs “Zinātniskā publicēšanās un atvērtā piekļuve”. Tā laikā semināra dalībniekiem bija iespēja gūt ieskatu par zinātnisko publicēšanos un izzināt to atvērtās piekļuves (Open Access) kontekstā. Tāpat seminārā tika skaidrota informācija par servisiem pētniekiem, kas saistīti ar publicēšanos.

Savukārt 2020. gada 30. oktobrī tiešsaistē notika seminārs “Zinātniskās izdevējdarbības aktualitātes”, kura gaitā semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt informāciju par žurnālu kvalitātes noteikšanas principiem un atvērtās zinātnes izdevējdarbību.

Semināros demonstrētās prezentācijas ir pieejamas šeit:

Zinātniskā publicēšanās un atvērtā piekļuve Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

Zinātniskās izdevējdarbības aktualitātes Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

Semināra “Zinātniskā publicēšanās un atvērtā piekļuve” videoieraksts pieejams ŠEIT.

Semināra “Zinātniskās izdevējdarbības aktualitātes” videoieraksts pieejams ŠEIT.

 

Seminārus organizēja Latvijas Universitāte, LU Bibliotēka, projekts OpenAIRE-Advance un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests.

Semināri organizēti ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu. 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

 

 

Dalīties