Attēla autors: Fathromi Ramdlon, Pixabay

Šī gada 19. novembrī notika tīmekļseminārs par Creative Commons licenču izmantošanas iespējām pētniecības un izglītības kontekstā. Interesentu ērtībām pieejamas seminārā demonstrētās prezentācijas un tā videoieraksts.

2020. gada 19. novembrī notika tīmekļseminārs “Creative Commons licenču pielietojums pētniecībā un izglītībā” (Use of Creative Commons license for research and education). Ar savām zināšanām un pieredzi dažādu saistītu jautjājumu risināšanā dalījās Masarika Universitātes (Čehijā) Datorzinātnes institūta Datu drošības un pārvaldības departamenta vadošais speciālists zinātnisko rezultātu atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes jautājumos Jiří Marek un juriste intelektuālā īpašuma un informācijas tehnoloģiju tiesību jautājumos, Open Content vadītāja un Creative Commons Czech Republic pārstāve Lucie Smolka. Semināra dalībnieki guva ieskatu par informācijas un dažādu radošo darbu aprites atvērtības lielo nozīmi globālā mērogā un Creative Commons licenču pielietošanas teorētisko kontekstu, kā arī praktiskās izmantošanas iespējām un piemēriem izglītībā un zinātnē. Dalībnieku uzdotie jautājumi liecināja par tēmas aktualitāti Latvijas kontekstā.

Seminārā demonstrētās prezentācijas ir pieejamas šeit:

Creative Commons – Global Context Lucie Smolka, Open Content z.s. vadītāja, Creative Commons Czech Republic pārstāve

Creative Commons – Legal Tool for Opening your Science  Jiří  Marek, Open Content z.s. pārstāvis, Masarika Universitātes (Čehijā) Datorzinātnes institūta Datu drošības un pārvaldības departamenta vadošais speciālists zinātnisko rezultātu atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes jautājumos

Semināra “Creative Commons licenču pielietojums pētniecībā un izglītībā” videoieraksts (angļu valodā) pieejams ŠEIT.

Ieskatu  par Creative Commons atvērto licenci iespējams gūt arī  ŠEIT.

Semināru organizēja Latvijas Universitāte, LU Bibliotēka, projekts OpenAIRE-Advance un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests.

Seminārs organizēts ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu. 

 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

 

Dalīties