Attēla autors: John Hain, Pixabay

Šī gada 9. un 10. decembrī OpenAIRE sadarbībā ar EUA rīko tīmekļsemināru “University approaches to Citizen Science in the transition to Open Science – Institutional opportunities and challenges for creating an open and inclusive environment for Research”. Semināra mērķis ir rosināt diskusiju par pilsoņzinātnes* noderīgumu un citiem aspektiem atvērtās zinātnes kontekstā Eiropas augstākās izglītības iestāžu pārstāvju skatījumā.

EUA un OpenAIRE kopīgi organizētais divu dienu seminārs 9. un 10. decembrī kļūs par diskusiju platformu par pilsoņzinātnes (Citizen Science) un Atvērtās zinātnes (Open Science) mijiedarbības aspektiem. Tīmekļsemināra pirmajā dienā, 9. decembrī, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 (pēc Latvijas laika) tiks diskutēts par institucionālo atbalstu pilsoņzinātnei. Šīs diskusijas mērķis ir dalīties pieredzē, sniegt noderīgus piemērus un izcelt kopīgi risināmus šķēršļus. Universitāšu pārstāvjiem būs iespēja sniegt savu skatījumu par tēmas kontekstu, kā arī apmainīties ar padomiem par atbilstošu pakalpojumu un rīku izmantošanu, kā arī par autortiesību un ētikas jautājumiem.

Tīmekļsemināra otrajā dienā (10. decembrī  no plkst. 11.00 līdz 12.30 pēc Latvijas laika) semināra dalībniekiem būs iespēja dalīties ar saviem piemēriem, vadlīnijām un labo praksi Atvērtās zinātnes jautājumos. Šīs diskusijas mērķis ir veicināt izpratni par to, kā universitātes var izmantot pilsoņzinātnes sniegtās  iespējas un izaicinājumus savas misijas piepildīšanā.

Tīmekļsemināra mērķauditorija: augstāko izglītības iestāžu vadītāji, pētnieki un mācībspēki, zinātnes atbalsta struktūrvienību darbinieki, pilsoņzinātnes praktizētāji, citi interesenti.

Plašāka informācija un semināra programma pieejama ŠEIT.

PIETEIKŠANĀS SEMINĀRAM  

Dalības maksa netiek piemērota, pieteikšanās neierobežota.

Tīmekļseminārs notiks angļu valodā.

* Runājot, par “Citizen Science” šobrīd tiek izmantoti dažādi jēdzieni latviešu valodā – pilsoņzinātne, sabiedriskā zinātne, amatierzinātne. Pilsoņzinātne ir pētniecības prakse, kas notiek ar sabiedrības līdzdalību. Sabiedrība zinātniskās izpētes procesā var piedalīties dažādos veidos: kā parādību novērotāji, datu sniedzēji, datu apstrādātāji un analizētāji un kā pētniecības projektu finansētāji. Zinātniskās sabiedrības pārstāvji, organizējot pētījumu projektus, dažādos pētījuma procesa posmos iesaista iedzīvotājus, pamatā izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.

 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

 

Dalīties