26. februārī plkst. 10.30 notiks tīmekļseminārs “Apvārsnis 2020 prasības un to izpilde zinātnisko rezultātu Open Access publiskošanas kontekstā”.

Tīmekļseminārā Apvārsnis 2020 prasības un to izpilde zinātnisko rezultātu Open Access publiskošanas kontekstāinteresenti izzinās jautājumus, kas saistīti ar pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 prasībām publikāciju un datu nodrošināšanai atvērtā piekļuvē, kā arī par iespējām tās izpildīt. Dalībnieki gūs ieskatu arī par prognozēm attiecībā uz programmas Apvārsnis Eiropa prasībām atvērtās zinātnes kontekstā. Timekļsemināra noslēgumā sekos prezentācija par OpenAIRE pakalpojumiem pētniekiem, zinātnes koordinēšanas un administrēšanas darbiniekiem.

Seminārus vadīs Gita Rozenberga – Latvijas Universitātes Bibliotēkas galvenā bibliotekāre un starptautiskā OpenAIRE-Advance Latvia projekta vadītāja. Pateicoties Latvijas Universitātes dalībai OpenAIRE-Advance projektā, Latvijā izveidots Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, kas sniedz informatīvu un konsultatīvu atbalstu zinātnisko rezultātu atvērtās piekļuves (Open Access) un atvērtās zinātnes (Open Science) jautājumos. LU Bibliotēkā Gita attīsta pakalpojumus pētniekiem un doktorantūras studiju studentiem.

Vieta: ZOOM platforma (pieslēgšanās saite tiks nosūtīta e-pastā pēc reģistrēšanās) 

Datums: 2021. gada 26. februāris 

Laiks: plkst. 10.30 (semināra ilgums ~ 90 min) 

Semināra mērķauditorija: esošie un potenciālie Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa programmu projektu dalībnieki, Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, pētījumu projektu vadītāji un koordinatori, informācijas un datu speciālisti

Semināra darba valoda – latviešu. 

PIETEIKTIES TĪMEKĻSEMINĀRAM 

 

Tīmekļsemināru organizē: Latvijas Universitāte, LU Bibliotēka, projekts OpenAIRE-Advance un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests   

Seminārs tiek organizēts ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu. 

Dalīties