Atvērtās piekļuves repozitoriju konfederācija (COAR), iedrošinot repozitorijus darboties atbilstoši labākajiem jomas paraugiem, ir sagatavojusi dokumentu “COAR Community Framework for Best Practices in Repositories”, kas atklāj labās prakses vadlīnijas repozitoriju kvalitātes veicināšanai.

COAR ir Atvērtās piekļuves repozitoriju konfederācija, kurā šobrīd ir vairāk nekā 157 institūcijas no 36 valstīm piecos pasaules kontinentos. COAR attīsta zinātniskās sadarbības modeli, kas balstīts globālā atvērtās piekļuves repozitoriju tīklā, un aktīvi izceļ bibliotēku arvien pieaugošo nozīmi zinātniskās komunikācijas jomā.

Ketlīna Šīrere (Kathleen Shearer) ir Atvērtās piekļuves repozitoriju konfederācijas (COAR) izpilddirektore, kas darbojas arī Kanādas Pētniecības bibliotēku asociācijā (Canadian Association of Research Libraries (CARL)) un ASV Pētniecības bibliotēku asociācijā (US-based Association of Research Libraries (ARL)).

Nesenā intervijā OpenAIRE COAR vadītāja stāsta par repozitoriju kvalitāti, to, kā atpazīt kvalitatīvus repozitorijus, norādot uz CORE Trust Seal svarīgumu repozitorija izvēles procesā. K.Šīrere izceļ šādus kvalitātes pārbaudes rīkus un vadlīnijas: Data Citation Roadmap for scholarly data repositoriesCore Trust SealFAIR data principlesPLOS “Criteria that Matter”, TRUST Principles for Digital RepositoriesCOAR Next Generation Repositories TechnologiesPlan S.

COAR lēmis par atsevišķu vadlīniju dokumenta izveidi, apvienojot daudz un dažādus kritērijus vienkāršākai labās prakses priekšstata gūšanai pasaules mērogā, jo pasaulē pieejamie repozitoriji lielā mērā saskan ar konkrētā valstī vai reģionā valdošiem noteikumiem un priekšstatiem, kas vienā pasaules daļā darbojas, savukārt citā – ir pilnīgi nepieņemami. COAR izstrādātajās vadlīnijās iekļautos repozitoriju kvalitātes kritērijus testējusi ļoti daudzveidīga starptautiska ekspertu grupa.

Tāpat COAR vadītāja uzsver, ka COAR izstrādātais dokuments uztverams kā paškontroles rīks, kas var palīdzēt uzlabot repozitoriju sniegumu.

Plašāka informācija par COAR ir pieejama šeit.

COAR Community Framework for Best Practices in Repositories vadlīniju dokuments pieejams šeit.

OpenAIRE intervija ar COAR izpilddirektori K.Šīreri pieejama šeit.

Dalīties