Open Science FAIR (OSF2021) konference tiek organizēta trešo reizi. Šogad ar moto „Fostering local and global open science communities” tā noritēs tiešsaistē no 20. līdz 23. septembrim. Interesenti aicināti reģistrēties dalībai šajā konferencē.

Konferences organizatori OpenAIRE ar sadarbības partneriem LIBER, SPARC, COAR, La Referencia,  California Digital Library, Athena Research & Innovation Center, University of Gottingen, University of Minho, University of Torino, University of Lethbridge, University of Ghent aicina šogad piedalīties plānotajos konferences pasākumos bez maksas tiešsaistē, pirms tam reģistrējoties.

Konferences mērķis ir vienot domubiedrus auglīgās diskusijās  šādu tematu kontekstā:

Starpnozaru sadarbība: tīkli, pakalpojumi, rīki (Interdisciplinary collaborations: Networks, services, methods), koncentrējoties uz pieredzes un zināšanu apmaiņu, pārrunājot atvērtās zinātnes juridiskos aspektus, GDPR un IPR pielietojumu, diskutējot par pētniecības sasniegumu novērtēšanas instrumentu pielietojumu, kā arī par dažādu domēnu un servisu sadarbības iespējām, un apskatot pētniecības datu pārvaldības jautājumus.

Atvērto infrastruktūru, pakalpojumu un rīku uzturēšana pētniecības komūnu vajadzībām (Sustaining Open infrastructures, services and tools for research communities), diskutējot par sadarbības platformu attīstīšanu pētniecības artifaktu uzturēšanai, par inovācijām zinātniskās publicēšanās un pētniecības rezultātu izplatīšanas kontekstā, par kolektīvo finansēšanas modeļu jautājumiem atvērto infrastruktūru un pakalpojumu kontekstā.

Pievienotās vērtības datu produkti un pakalpojumi atvērtajā zinātnē (Value added data products/services from open science), piedāvājot apspriest pētniecības analītiskos un vizuālos aspektus, teksta un datu ieguves iespējas pētniecības vajadzībām, kā arī   atvērtās metrikas infrastruktūras, proti, kā tās kombinēt un kas sagaidāms turpmāk?

Apmācības un prasmes atvērtās zinātnes kontekstā (Training and skills for open science), diskutējot par to, kā attīstīt atvērtās zinātnes apmācību iespējas, piesaistot cilvēkus, resursus un veidojot strukturētu pārvaldību, kā arī apspriežot prasmes un zināšanas plašākā pētniecības kontekstā, iekļaujot tematu par apmācību īstenotāju un pētnieku sasniegumu novērtēšanas sistēmām, kā arī apspriežot kompetenču centru izveidi, modeļus, integrāciju un koordinēšanu.

Eiropas atvērtās zinātnes mākonis (EOSC) un FAIR dati (European Open Science Cloud (EOSC) and FAIR data) sadaļā varēs apspriest FAIR datu politiku un praksi no teorijas līdz īstenošanai, kā arī nacionālās EOSC iniciatīvas, tematiskos mākoņus un EOSC dalības noteikumus.

Sabiedriskā zinātne: sadarbības iespējas un šķēršļi (Citizen science: barriers and opportunities for collaboration), diskutējot par to, kādi vietējie un starptautiskie sadarbības tīkli pastāv, kāda prakse un politika tiek īstenota sabiedriskajā zinātnē atvērtās zinātnes aspektā, kā arī kādi pakalpojumi un infrastruktūras tiek uzturētas sabiedriskajā zinātnē.

Plašāk par Open Science FAIR

Open Science FAIR 2021 konferences programma (tiks publicēta drīzumā)

Reģistrēšanās konferencei

Dalīties