Attēla autors: Karolina Grabowska no Pixabay

Izglītības un zinātnes ministrija aicina pētniekus, zinātnisko institūciju pārstāvjus un citus interesentus līdz 2021. gada 10. septembrim sniegt komentārus par informatīvā ziņojuma projektu “Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021. - 2027. gadam”. Atvērtās zinātnes stratēģijas mērķis ir nodrošināt sabiedrībai, pētniekiem, uzņēmumiem, politikas veidotājiem un citām mērķa grupām brīvi pieejamu zinātnisko informāciju (tostarp zinātniskās publikācijas un pētniecības datus) un veicināt padziļinātu sabiedrības iesaisti pētniecības procesos.

Atvērtās zinātnes stratēģija ir strukturēta 3 pīlāros:

I. pīlārs: “Atvērtā piekļuve zinātniskajām publikācijām” apraksta atvērtās piekļuves publicēšanās praksi un definē nacionālu atvērtās piekļuves politiku - visām jaunajām valsts finansēto pētniecības programmu ietvaros radītajām zinātniskajām publikācijām jābūt brīvi pieejamām “zaļajā” vai “zelta” atvērtajā piekļuvē bez embargo perioda.

II. pīlārs: “FAIR pētniecības dati” paredz, ka pētniecības datiem jābūt atvērtiem pēc noklusējuma, kā arī, ka ilgtermiņa saglabāšanai un atkārtotai izmantošanai paredzētiem pētniecības datiem, to metadatiem un e-infrastruktūrām maksimāli jāatbilst FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) principiem .

III. pīlārs: “Sabiedriskā zinātne (Citizen Science)” paredz kopradē (co-creation)  balstītu sabiedriskās zinātnes veicināšanu, sniedzot sabiedriskās zinātnes iniciatīvām informatīvu atbalstu un piekļuvi zinātniskām e-infrastruktūrām (piemēram, pētniecības datu repozitorijiem); sabiedriskās zinātnes principu ieviešanu; sabiedriskās zinātnes integrēšanu Latvijas zinātnes komunikācijas aktivitātēs; kā arī Latvijas dalībnieku iesaisti starptautiskās iniciatīvās un tīklos.

Komentārus un atzinumus lūgums sūtīt uz e-pastu: aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares ekspertu Aleksandru Mārtiņu Blūmu, tālr. 67047798, e-pasta adrese: aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv

Informatīvā ziņojuma projekts pieejams šeit.

 

Materiāls pārpublicēts no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnes: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/aicina-sabiedribu-iesaistities-latvijas-atvertas-zinatnes-strategijas-veidosana

Dalīties