Attēla autors: Gerd Altmann, Pixabay

Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas ietvaros 2021. gada 26., 27. un 28. oktobrī interesentiem bija iespēja piedalīties trīs tīmekļsemināros par dažādiem atvērto jautājumiem, gūstot ieskatu jomas profesionāļu prezentētos materiālos par CLARIN-LV, Directory of Open Access Journals un Apvārsnis Eiropa. Noslēdzoties semināriem, ir pieejamas tajos demonstrētās prezentācijas un semināru videoieraksti.

Starptautiskā atvērtās piekļuves nedēļa šogad tika atzīmēta jau 14. reizi. Ik gadu šī globālā, uz pašiniciatīvu balstītā pasākumu nedēļa akcentē piekļuves atvērtību pētniecībai. Šogad atvērtās piekļuves nedēļas moto “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity” izcēla UNESCO dokumentā “Atvērtās zinātnes rekomentācijas” izteikto aicinājumu uz vienlīdzīgu dalību zināšanu radīšanā un patērēšanā.

OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests un LU Bibliotēka šogad aicināja jomas ekspertus no Latvijas un Eiropas dalīties nozīmīgā informācijā, kas noderīga pētniecības un publicēšanās kontekstā. Pasākumos kopā piedalījās vairāk nekā 220 interesenti.

26. oktobrī CLARIN Latvija Nacionālā koordinatore, LU aģentūras “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” pārstāve Ingūna Skadiņa sniedza prezentāciju “Iepazīstam jauno CLARIN-LV pētniecības infrastruktūru!” humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem un doktorantūras studentiem, informācijas un datu speciālistiem, Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālam  par starptautisku pētniecības infrastruktūru CLARIN, kura izveidota, pateicoties Eiropas pētniecības infrasturktūru konsorcija CLARIN ERIC (The European Research Infrastructure Consortium – ERIC) darbībai. Prezentācijā tika izcelts CLARIN infrastruktūras mērķis – novērst sadrumstalotību valodas resursu jomā un padarīt tos viegli pieejamus visu jomu, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu zinātniekiem un studentiem, kā arī atbalstīt valodu datu un pētniecības rīku koplietošanu un izmantošanu.

CLARIN Latvija pārstāves prezentācija pieejama ŠEIT, video ieraksts pieejams ŠEIT.

27. oktobrī  Gēttingenes Reģiona un Universitātes Bibliotēkas projektu menedžere, Directory of Open Access Journals  menedžetājredaktore, vairāku Eiropas un globālās Atvērtās zinātnes un EOSC saistītu projektu un iniciatīvu aktīviste Ilaria Fava (Ilaria Fava) sniedza prezentāciju DOAJ: ērts pieejas punkts augstas kvalitātes zinātniskajiem žurnāliem (DOAJ: your access point to the high-quality scientific journals)Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālam, pētniekiem, doktorantūras studentiem, zinātnisko publikāciju autoriem, izdevējiem un redaktoriem par starptautisku atvērtās zinātnes žurnālu direktoriju DOAJ, par tā ietekmi un izmantošanas priekšrocībām dažādās mērķauditorijās, par DOAJ lomu atvērtās piekļuves publicēšanas kontekstā, par to, kādi ir priekšnosacījumi žurnāla uzņemšanai DOAJ, par informācijas izguves iespējām un citiem praktiskiem DOAJ aspektiem.

DOAJ pārstāves prezentācija pieejama ŠEIT, video ieraksts pieejams ŠEIT.

28. oktobrī OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve un LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga sniedza prezentāciju "Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas (P&I) programma Apvārsnis Eiropa: prasības atvērtās zinātnes (Open Science) kontekstā" potencinālajiem Apvārsnis Eiropa programmu projektu dalībniekiem, Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālam, pētniekiem, doktorantūras studentiem, pētījumu projektu vadītājiem un koordinatoriem par aktualitātēm, kas saistītas ar pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis Eiropa prasībām zinātnisko rezultātu nodrošināšanai atvērtā piekļuvē un plašākā atvērtās zinātnes praktizēšanas kontekstā.

OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāves prezentācija pieejama ŠEIT, video ieraksts pieejams ŠEIT.

Tīmekļseminārus organizēja OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests  un LU Bibliotēka.

Dalīties