Šādu šķietami vienkāršu jautājumu projekta – “University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics” (saīsināti – LibOCS) ietvaros ieplānots noskaidrot Baltijas valstīs.

Šobrīd laika periodā līdz 17. jūnijam Baltijas valstīs tiek īstenota aptauja “Collaboration for research: researchers, citizens, memory institutions specialists, and their roles”. Šīs aptaujas galvenā mērķauditorija ir universitāšu pētnieki, kā arī visu atmiņas institūciju: bibliotēku, muzeju un arhīvu speciālisti visās Baltijas valstīs. Aptauju ir aicināti aizpildīt arī amatierzinātnieki, kā arī ikviens pētniecības entuziasts. Ar minētās aptaujas starpniecību ir iecerēts apzināt pētniecības projektus un aktivitātes, kur aktīvi iesaistīti iedzīvotāji un noskaidrot uzdevumu atšķirības šādu projektu iesaistītajām pusēm: pētniekiem, atmiņas institūciju speciālistiem un amatierpētniekiem/iedzīvotājiem. Aptauja palīdzēs papildināt citus LibOCS projekta rezultātus, kas meklē atbildes jautājumam – kādu lomu amatierzinātnes aktivitātēs var īstenot Baltijas valstu akadēmisko bibliotēku pārstāvji.

Gadījumā, ja vēl neesi paspējis piedalīties aptaujā, to var veikt līdz 17. jūnijam šeit.

 

Projektu koordinē Tartu Universitāte (Igaunijā), projekta partneri ir LU Bibliotēka, Kauņas Tehniskā universitāte (Lietuvā), Vitauta Lielā universitāte (Lietuvā), Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunijā), kā arī atbalsta firmas Immer Besser (Vācijā) un Web2Learn (Grieķijā), kas ir arī projekta līdzautori. 

Projektam ir izveidota tīmekļvietne: https://www.libocs.ut.ee/ 

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības “Erasmus+” stratēģiskās partnerības programmas (LibOCS projekta Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125) atbalstu.

Dalīties