Aicinām piedalīties PUBMET2022 – 9. konferencē par zinātnisko komunikāciju atvērtās zinātnes kontekstā. Konference notiks Zadaras Universitātē, Horvātijā, 2022. gada 15.-16. septembrī; ar pirmskonferences dienā (14. septembrī) ieplānotām darbnīcām.

Šī gada konferencē uzmanība tiks pievērsta pētījumu procesa un rezultātu novērtēšanai, atvērtās piekļuves alternatīvām, FAIR principiem zinātnē, amatierzinātnei un zinātnes komunikācijas efektivitātei. Tiks prezentētas novatoriskas pieejas, diskutēts par labās prakses piemēriem un nākotnes izaicinājumiem, kā arī notiks informācijas un ideju apmaiņa dažādu jomu ekspertu, pētnieku, informācijas speciālistu un bibliotekāru, redaktoru, izdevēju, pedagogu, studentu, politikas veidotāju, komunikācijas speciālistu u.c. profesiju pārstāvju starpā.

PUBMET2022 tēmas ir vērstas uz jaunākajiem izaicinājumiem zinātniskajā komunikācijā:

1) Pētījumu procesa kvalitātes, pētījumu rezultātu un publicēšanas kanālu novērtēšana;

2) Atvērtās piekļuves pārveidošana — tiesību saglabāšanas stratēģijas un alternatīvas atvērtās piekļuves modeļiem ar publicēšanas izmaksām;

3) FAIRifikācija un atvērtā zinātne;

4) Sabiedrības iesaistes potenciāls zinātnē un vides aizsardzībā;

5) Zinātniskās komunikācijas ražīguma un efektivitātes paaugstināšana.
 

Plašāka informācija konferences vietnē.

Dalīties