Attēla autors: Tung Nguyen, Pixabay

2022. gada 1. martā valdībā atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.-2027. gadam”, kura mērķis ir nodrošināt un veicināt zinātniskās informācijas pieejamību un uz sadarbību vērstu zinātnisko darbību. Stratēģija iekļauj vispārīgus principus, paskaidrojumus un citu informāciju, ko praksē var izmantot jebkurš pētnieks, zinātniskās institūcijas darbinieks, sabiedriskās zinātnes iniciatīvas veidotājs, amatierzinātnieks kā arī uzņēmēji un politikas veidotāji.

Stratēģija veidota kā informatīvais ziņojums un iedalīta trīs  pīlāros:

I. pīlārs: “Atvērtā piekļuve zinātniskajām publikācijām” – apraksta atvērtās zinātnes principus un publicēšanās iespējas atvērtā piekļuvē;

II. pīlārs: “FAIR pētniecības dati” – precizē pētniecības datu pārvaldības principus, kur datiem un to metadatiem jābūt atrodamiem, pieejamiem, savietojamiem, atkārtoti izmantojamiem;

III. pīlārs: “Sabiedriskā zinātne (Citizen Science)” – ietver sabiedrības iesaisti zinātniskajā procesā un zināšanu kopradi (co-creation) ar profesionāliem zinātniekiem visās zinātņu nozarēs.

Pīlāru ietvaros ir izstrādāts pasākumu plāns atvērtās zinātnes stratēģijai 2021.-2027. gadam. Plānā noteiktās atbildīgās un iesaistītās iestādes izvērtē un īsteno pasākumus atbilstoši savai kompetencei un norādītajiem termiņiem. Plānā iekļauti daudzveidīgi pasākumi atvērtās zinātnes attīstības veicināšanai, tostarp:

  • ieviest prasību veidot datu pārvaldības plānus visās jauni izveidotās valsts finansētās pētniecības programmās;
  • izveidot vienotu augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centru (VPC);
  • izveidot vispārējo pētniecības datu repozitorija tīklu DataverseLV, kas nodrošinās iespēju ikvienam atrast un piekļūt Latvijas pētnieku pētniecības datiem;
  • plānot un izstrādāt datu kuratoru (Data Steward) programmu;
  • Latvijas zinātnisko institūciju aktīva dalība EOSC (Eiropas Atvērtās zinātnes mākoņa) asociācijā;
  • veicināt atvērtās zinātnes principu ieviešanu zinātniskajās institūcijās;
  • izveidot sistēmu atvērtās piekļuves monitoringam.

Stratēģija aktualizē arī atvērtās piekļuves ieguvumus: uzlabota zinātnes kvalitāte, godīgums un integritāte, paplašināta pētniecības datu un rezultātu pieejamība, stiprinātas pētnieku datu pārvaldības prasmes, veicināta zinātnieku starptautiskā sadarbība.

 

Plašāk iepazīties ar stratēģiju var  šeit.

Dalīties