Šī gada 26. maijā notika tīmekļseminārs par sadarbību pētniecībā un iedzīvotāju līdzdalību ar zinātni saistītās aktivitātēs un projektos. Interesentu ērtībām pieejamas seminārā demonstrētās prezentācijas un tā videoieraksts.

2021. gada 26. maijā notika tīmekļseminārs "Iedzīvotāju iesaiste atvērtā zinātnē: lomas, līmeņi un iespējas" (Citizen Involvement in Open Science: Roles, Levels and Opportunities). Pētnieki, bibliotēku darbinieki un citu atmiņas institūciju speciālist – kopumā vairāk nekā 130 dalībnieki izzināja vienu no atvērtās zinātnes virzieniem –sabiedriskā zinātne (citizen science), tās dažādos aspektus un iespējas piedalīties iniciatīvās, kas to veicina. Dalībnieki iepazina arī LibOCS projektu, tā mērķus un pirmos rezultātus.

Tīmekļseminārā demonstrētās prezentācijas ir pieejamas šeit:

Community Tuned for ResearchGita Rozenberga, Latvijas Universitātes Bibliotēka un LibOCS projekta komanda Latvijā

LibOCS–Open and Citizen Science in Baltic academic libraries, Liisi Lembinen, Tartu Universitātes Bibliotēka un LibOCS projekta komanda Igaunijā

Drivers and Barriers of Civic Engagement in Open Science and the Role of University Libraries in the Baltics, Svea Kaseorg, Tartu Universitātes Bibliotēka, LibOCS projekta komanda Igaunijā

Tīmekļsemināra videoieraksts pieejams ŠEIT.

 

Tīmekļsemināru organizēja LibOCS projekta darba komanda.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības “Erasmus+” stratēģiskās partnerības programmas (LibOCS projekta Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125) atbalstu.

Dalīties