Pētniecības datu alianse (Resaearch Data Alliance) aicina ņmet dalību projektu konkursā dažādu nozaru un starpnozaru pētnieku darba grupas, kas vēlas dalīties ar saviem datiem, apvienot tos ar citiem datiem un padarīt tos atpazīstamākus, izmantojot Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (EOSC) pakalpojumus.

Pieteikšanās sākuma datums: 2022. gada 15. jūlijs - 00:00 (CET)

Pieteikšanās beigu datums: 2022. gada 15. septembris - 16:00 (CET)

Kam: Organizācijām

Maksimālā granta summa: 50 000 €

Tiek sagaidīts, ka rezultātā būs uzlabota izpratne par prasībām katrā pētniecības nozarē attiecībā, tostarp starpdisciplinārā FAIR* principiem atbilstošā datu koplietošanā, lietošanā un atkārtotā izmantošanā, izmantojot Pētniecības datu alianses (RDA) standartus, rekomendācijas un citus materiālus.

Rezultātiem ideālā gadījumā vajadzētu uzskatāmi parādīt vienu vai divus no sekojošiem aspektiem:

  • kā sadarbības projekti pētniecības nozarēs vai starpnozarēs ir izmantojuši RDA standartus vai ieteikumus pētniecības datu pārvaldībā un koplietošanā;
  • publicēt detalizētu pārskatu par izaicinājumiem, kas saistīti ar datu koplietošanu nozarē, ieteiktiem risinājumiem un prasībām;
  • demonstrēt nozarei raksturīgu metadatu standartu izmantošanu un to, kā padarīt pētniecības datus FAIR;
  • pētniecības datu apmaiņas izmēģinājumu starp nozarēm un nepieciešamajiem metadatu standartiem, izceļot sadarbspējas jautājumus;
  • pētniecības datu integrēšanu esošajos datu katalogos un tam sekojošu integrāciju EOSC portālā.

Plašāk par pieteikšanos skatīt ŠEIT.

 

Konteksts

Eiropas atvērtās zinātnes mākonis (EOSC) ir svarīgākā Eiropas iniciatīva, lai veicinātu atvērto zinātni, saskaņotu un integrētu galvenās Eiropas pētniecības, skaitļošanas un datu infrastruktūras jauniem digitāliem risinājumiem zinātnes attīstībai.

Viens no EOSC Future visaptverošajiem mērķiem ir veicināt kopīgu izpratni par atvērto zinātni, FAIR datiem, pakalpojumiem un EOSC pievienoto vērtību lietotāju kopienām, kas strādā savās nozarēs un ārpus to robežām. EOSC Stratēģiskā un pētniecības inovāciju darba kārtība arī norāda, ka EOSC var atbalstīt starpnozaru pētniecību, izmantojot pētniecības datu apmaiņu un savietojamību. Lai turpinātu attīstīt šo koncepciju, esošie pētniecības datu pārvaldības standarti, piemēram, pašlaik pieejamie no RDA rezultātiem, būtu jāpārbauda un jāpielāgo izmantošanai dažādās nozarēs EOSC ietvarā.

Pētniecības datu alianse ir nozīmīga starptautiska iniciatīva, lai standartizētu un reaģētu uz izaicinājumiem, kas saistīti ar pētniecības datiem globālā mērogā. RDA visā pasaulē ir vairāk kā 12 000 ekspertu, un tai ir 10 gadu pieredze šo ekspertu apvienošanā, lai nodrošinātu konkrētus pētniecības datu risinājumus zinātniekiem, repozitorijiem un zinātniskām organizācijām. RDA nodrošina atklātu tikšanās platformu, kurā pētniecības kopienas, datu zinātnes eksperti un infrastruktūras veidotāji un vadītāji apspriež kopīgo pieredzi un strādā pie risinājumiem, jo ​​īpaši sadarbspējā.

 

*FAIR dati – atrodami, pieejami, savietojami, atkārtoti izmantojami (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)

Dalīties