Baltijā turpinās aptauja par sadarbības veicināšanu pētnieciskos projektos ar iedzīvotāju līdzdalību. Noris aptaujas otrā kārta. Anketu aizpildīšanas laiks pagarināts līdz 5. septembrim.

2022. gada pavasarī tika uzsākts izplatīt pētījuma anketas, lai apzinātu pētniecības projektus un aktivitātes, kur aktīvi iesaistīti iedzīvotāji un noskaidrotu uzdevumu atšķirības šādu projektu iesaistītajām pusēm: pētniekiem, atmiņas institūciju speciālistiem un amatierpētniekiem/iedzīvotājiem.

Aptaujas otrā kārtā tiek noskaidrots kā un kādos pētījuma procesos notiek sadarbība starp pētniekiem, iedzīvotājiem un atmiņas institūciju darbiniekiem. Nedaudz vairāk iekļauti jautājumi par atmiņas institūciju lomu pētījumoe. Tiek sagaidīta respondentu atgriezeniskā saite vai, cik lielā mērā un kā notiek sadarbība tieši ar bibliotēku un citu atmiņas institūciju speciālistiem. Aicināti dalīties pieredzē un viedoklī par sadarbību šobrīd vai tuvākā un tālākā nākotnē:

Aizpildītas anketas tiks gaidītas līdz 5. septembrim.

 

Aptauja notiek LibOCS projekta ietvaros, kura mērķis ir ir veidot izpratni un integrēt amatierzinātnes* (Citizen Science) aktivitātes Baltijas valstīs.

Projektu koordinē Tartu Universitāte (Igaunijā), projekta partneri ir LU Bibliotēka, Kauņas Tehniskā universitāte (Lietuvā), Vitauta Lielā universitāte (Lietuvā), Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunijā), kā arī atbalsta firmas Immer Besser (Vācijā) un Web2Learn (Grieķijā), kas ir arī projekta līdzautori. 

Projektam ir izveidota tīmekļvietne: https://www.libocs.ut.ee/ 

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības “Erasmus+” stratēģiskās partnerības programmas (LibOCS projekta Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125) atbalstu.

Dalīties