Starptautiskā ERASMUS+ projekta LibOCS dalībnieki pēc vairāku mēnešu kopdarba beidzot satikušies klātienē pieredzes apmaiņas nedēļā Rīgā, Latvijas Universitātē.

Latvijas Universitātes Bibliotēkas darbiniekiem septembra mēnesis kā allaž ir ļoti darbīgs vairākos virzienos: gan piereģistrējot 1. kursa studentus bibliotēkā un iepazīstinot viņus ar pakalpojuma klāstu un krājuma bagātībām, uzņemot viesus, vadot ekskursijas, plānojot dalību LU pasākumos “Atver! LU Akadēmisko centru”, kā arī “Zinātnieku naktī 2022”, bet visam pa vidu, neizpalika arī darba virziens saistībā ar starptautiska projekta īstenošanu.

LU Bibliotēka četru dienu garumā no 20.-23. septembrim īstenoja starptautiskā projekta LibOCS jeb “Universitāšu bibliotēkas kā zinātnisko komūnu un sabiedrības sadarbības veicinātājas Baltijas valstīs amatierzinātnes kontekstā” ievaros darba semināru, kurā piedalījās 18 dalībnieki no visām 7 sadarbības organizācijām. Šajās dienās notika “Mācību pasākums Baltijas valstu augstskolām par atvērtās un sabiedriskās zinātnes (Citizen science) iespējām”, kuru laikā tika apspriesti projekta pirmie rezultāti un to sasaiste ar turpmākājām aktivitātēm.

Šo dienu ietvaros, grupu darbā tika moderēti problēmjautājumi un izrunātas vairākas aktualitātes:

  • Mācības par barjerām un virzītājspēkiem iedzīvotāju iesaistei atvērtās zinātnes/sabiedriskās zinātnes projektos, izvērtējot atbalsta attīstīšanas iespējas un nepieciešamās aktivitātes augstskolās un akadēmiskajās bibliotēkās.
  • Sabiedriskās zinātnes mācību moduļu izstrādes ietvars. Moduļa struktūra, mērķi, materiāli, pedagoģiskās nianses.
  • Pētījumu datu pārvaldība atvērtās zinātnes kontekstā
  • Efektīva publicitāte un komunikācija kā viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, tostarp pielietojamās metodes un aspekti
  • INOS projekts un tā atziņu integrēšana LibOCS projekta aktivitātēs
  • Bibliotēkas kā atvērto zināšanu centri
  • Pētniecība kā ikdienas sastāvdaļa ikvienam cilvēkam
  • Uz sadarbību vērstas kopienas veidošanās priekšnoteikumi sabiedriskās zinātnes projektu pamatā

Šajās dienās bija daudz iespaidu, jo pirmo reizi projekta partnerorganizācijas dalībnieki tikās klātienē. Neizpalika iepazīšanās un atkal redzēšanās prieks ar kolēģiem, kuri iepriekš satikti starptautisku konferenču laikā vai tikšanās ar kolēģiem, ar kuriem Bibliotēkai ir sadarbība vairāku gadu garumā. Darbīgās darba stundas, nepatrauktais grupu darbs nenoliedzami ļāva ikvienam dalībniekam vairāk iepazīt vienam otru, aizdomāties par prezentācijām un darba uzdevumiem, kas nenoliedzami tikai saliedēja projekta komandu turpmākiem ne tiem vieglākajiem darba uzdevumiem.

LU Bibliotēka piedalās starptautiskā partnerības projektā LibOCS, kura laikā ir iecerēts noskaidrot un attīstīt pakalpojumus sabiedriskās zinātnes iniciatīvas atbalstam, kurus varētu īstenot atmiņas institūcijas: gan bibliotēkas, gan arhīvi, gan muzeji.

Projekta aktualitātēm var sekot līdzi LibOCS oficiālajā tīmekļa vietnē.

 

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības “Erasmus+” stratēģiskās partnerības programmas (LibOCS projekta Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125) atbalstu.

Dalīties