Tīmekļsemināra “Akadēmiskā bibliotēka – palīgs zinātniskās pētniecības procesā” programmā iekļauta arī tēma par bibliotēku lomu iedzīvotāju iesaistē pētniecībā.

2022. gada 20. oktobrī Latvijas Akadēmisko Bibliotēku Asociācija (turpmāk – LATABA) pulcēja bibliotēku jomas sabiedrību tīmekļseminārā, lai izzinātu un diskutētu par pētnieku un plašākās sabiedrības vajadzībām. Lielākā daļa apspriesto tēmu bija saistītas ar zinātnes komunikāciju, atvērto zinātni un prasmēm, kas nepieciešams uzlabot un attīstīt bibliotēku personālam.

LU Bibliotēkas pārstāve Gita Rozenberga iepazīstināja ar projektu LibOCS un tā ietvaros tapušiem diviem starptautiskiem pētījumiem. Prezentācija tika skaidrots arī sabiedriskās zinātnes (Citizen Science) jēdziens, iemesli, kāpēc pētniekiem iesaistīt iedzīvotājus savos projektos un aktivitātēs. Savukārt, pētījumu rezultāti palīdzēja uzsākt diskusiju, ko bibliotēkas var darīt vairāk, lai palīdzētu satikties, saprasties un sadarboties šīm divām pusēm: pētniekiem un sabiedrībai.

Pasākuma videoieraksts, programma un prezentācijas pieejamas LATABA vietnē.

Dalīties