Attēla autors: Henning Westerkamp, Pixabay

Organizācijas LifeWatch un OpenAIRE parakstīja saprašanās memorandu par atvērtās zinātnes atbalsta un attīstības veicināšanu.

Atvērtā zinātne pētniecības praksē pakāpeniski kļūst par modus operandi, nosakot metodes, kā pētnieki attīsta sadarbību, publicējas, atklāj un piekļūst zinātniskajām atziņām. Zinātnieki arvien biežāk publicē ne tikai zinātniskos rakstus, bet arī eksperimentu laikā radītos zinātniskos produktus, piemēram, metadatus, datus utt.

Organizācijas LifeWatch un OpenAIRE parakstot saprašanās memorandu, apņemas uzlabot ar atvērto zinātni saistītās aktiviātes: LifeWatch ERIC pētniecībā attīstot FAIR (atrodami, pieejami, savietojami, atkārtoti lietojami) datu principus un papildinot pakalpojumu OpenAIRE Graph. Organizācijas kopīgi darbosies Eiropas Atvērtās zinātnes mākoņa (EOSC) rīkotajos projektos, kur izšķiroša nozīme datu avotu apkopošanai un metadatu pievienošanai būs OpenAIRE Graph. Sadarbojoties kopējais sniegums uzlabos EOSC portālā sniegto datu kvalitāti kopumā.

Šīs sadarbības rezultātā visas LifeWatch ERIC publikācijas, datu kopas, pētniecības projekti, programmatūra un citi produkti būs pieejami, izmantojot OpenAIRE CONNECT pakalpojumu, kā arī, lai vienkāršotu pētniecības uzraudzību un novērtēšanu, vienlaikus veicinot un popularizējot atvērto zinātni, būs pieejams MONITOR pakalpojums.

Abu organizāciju prioritāte ir uzturēt vadošo projektu rezultātus, kas nodrošina pamatu FAIR principu ieviešanai un atvērto datu atklāšanai. Šiem centieniem būs arī liela nozīme jēgpilna Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa izveidē pētniecības kopienām, pamatojoties uz citos pētījumos iesākto darbu, piemēram, EOSC-FUTURE, FAIR-IMPACT, BioDT un OpenAIRE Nexus projektā.

Vairāk informāciju skatīt šeit.

Dalīties