Aicinām iepazīties ar SPARC Europe Koalīcijas vadītā projekta Project Retain pētījuma pārskatu “Zināšanu atvēršana: tiesību un licencēšanas saglabāšana Eiropā 2023” (Opening Knowledge: Retaining Rights and Licensing in Europe 2023) par aktuālo situāciju autortiesību un licencēšanas jomā. Pētījums ir daļa no programmas Knowledge Rights 21.

Pārskats atspoguļo progresu un neleģislatīvas politikas prakses pašreizējo ainu, kas skar pētniekus un autorus autoru tiesību un licencēšanas jomā Eiropā. Apspriestas atvērtās piekļuves tiesību saglabāšanas politikas un to īstenošanas iespējas dažādos kontekstos. Pārskatā uzsvērta dialoga nozīme pārpratumu un domstarpību risināšanā, kā arī atzīta ieinteresēto pušu daudzveidība un svarīgā loma – nodrošināt piekļuvi un atkārtotas izmantošanas iespējas pētnieciskajām publikācijām.

Pārskatā iekļautās rekomendācijas aicina:

Institucionālās politikas veidotājus papildināt institūcijās esošās politikas ar tādiem elementiem, kas atbalsta tūlītēju atvērtu piekļuvi pētniecības rezultātiem;

Finansētājus un likumdevējus izstrādāt politiku, kas atbalsta autorus un viņu pārstāvētās institūcijas, kuras iestājas par izmaiņām autortiesību saglabāšanā;

Izdevējus palīdzēt autoriem un viņu pārstāvētajām institūcijām saglabāt tiesības uz saviem darbiem, sniegt skaidras atbildes par tiesību saglabāšanu, noteikt nulles embargo periodu un veicināt atvērto licenču izmantošanu.

Iepazīties ar pārskatu

Projekta Project Retain pētījums ir daļa no  programmas Knowledge Rights 21.

Dalīties