Atvērtās zinātnes indikatoru rokasgrāmata ir Horizon Europe programmas finansētā PathOS projekta viens no galvenajiem rezultātiem. Rokasgrāmatas darba versija atvērtā piekļuvē jau ir pieejama sabiedrībai kā ērti pārlūkojama tīmekļvietne.

Rokasgrāmatā iekļauti dažādi Atvērtās zinātnes indikatori, kas mēra Atvērtās zinātnes aspektus, piemēram, datu repozitoriju pieejamību, atvērto metožu prakses izplatību, un reproducējamību, piemēram, atvērto datu ietekmi uz pētniecību. Mērķis ir rokasgrāmatu papildināt ar akadēmiskās, sociālās un ekonomiskās ietekmes rādītājiem. Rokasgrāmatā arī sniegti ieteikumi rādītāju ieviešanai un aprakstīti ar ietekmes mērīšanu saistītie izaicinājumi – kā noteikt cēloņsakarības starp mainīgām vērtībām.

Skatīt rokasgrāmatu

Atvertā diskusijā ikvienam ir iespēja sniegt komentārus un ieteikums rokasgrāmatas attīstībai šeit.

Vairāk par projektu PathOS šeit.

Dalīties