26. oktobrī kolēģi no LU Bibliotēkas un citām Latvijas Universitātes struktūrvienībām tikās ar kompānijas Scientific Knowledge Services (SKS) pārstāvjiem, lai pārrunātu sabiedrsikās zinātnes jeb amatierzinātnes (Citizen Science) attīstības iespējas Latvijas Universitātē, izmantojot BESPOC modeli.

BESPOC  jeb Broad Engagement in Science, Point of Contact ir modelis, kas palīdz attīstīt atbalsta pakalpojumus amatierzinātnes un atvērtās zinātnes (open science) veicināšanai ņemot vērā dažādus aspektus. Modeli var izmantot, ieviešot amatierzinātnes kontaktpunktu vai pakalpojumu klāstu gan institūciju līmenī, gan nacionalā līmenī. Tas ir veids, kā atvieglot zinātnisko darbību, veidojot ciešāku sadarbību un pieredzes apmaiņu starp ieinteresētajām pusēm, sakārtojot dažādus procesus amatierzinātnes projektu realizēšanai un iedzīvotāju iesaistīšanai pētniecībā, veicinot pētnieku mijiedarbību ar sabiedrību, popularizējot amatierzinātnes projektus un amatierzinātnes kustību kopumā.

Tikšanās laikā izvērtās interesanta diskusija par amatierzinātni Latvijā līdz šim – kādi ir bijuši  sabiedrību iesaistoši pētnieciskie pasākumi pēdējo gadu laikā, kurās zinātnes jomās tā attīstījusies visvairāk, kā arī ko varam mācīties no piemēriem Eiropā. Tāpat, tika apspriestas prioritātes, kādos virzienos modeļa ieviešana LU jāattīsta vispirms.

 

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības “Erasmus+” stratēģiskās partnerības programmas (LibOCS projekta Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125) atbalstu.

Dalīties