IDCC jeb Starptautiskā digitālās pārvaldības konference (International Digital Curation Conference) norisinās jau 18. reizi, šoreiz hibrīdpasākuma veidā ar iespēju piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē. Konference notiks no 19. līdz 21. februārim Edinburgā, Skotijā.

Konference iesāksies 19. februārī ar aizraujošām klātienes darbnīcām. 20. un 21. februārī norisināsies galvenā konferences daļa, kurā plānotas prezentācijas, diskusijas par zinātniskiem rakstiem, zibsarunas (lightning talks) un plakātu izstādes.

Konferenci organizē Digitālās pārvaldības centrs (Digital Curation Centre, DCC) sadarbībā ar Tīklu informācijas koalīciju (Coalition for Network Information). Ikgadu tā pulcē interesentus, organizāciju un institūciju pārstāvjus no dažādām zinātņu jomām, kas saistītas ar datu pārvaldību. Konference sniedz iespēju iepazīties, tikties un apspriest datu politiku un praksi ar līdzīgi domājošiem datu jomas praktiķiem.

Šī gada tēma ir saistīta ar uzticamības veicināšanu, izmantojot pārredzamību no kopienas skatupunkta (Trust through Transparency taken from every vantage point of our communities). Savas darbības pārredzamības nodrošināšana ir viens no veidiem kā veicināt sabiedrības uzticību datiem un pētniecībai. Uzticamības veicināšana ir aktuāla gan pētniekiem, kuri iegūst datus, gan repozitorijiem, kur šos datus glabā un nodrošina to atkārtotu izmantošanu. Būtiska loma pārredzamības nepieciešamībai ir arī mākslīgā intelekta (AI) un mūsdienu laikmeta informācijas telpas attīstībai, kurā ne vienmēr var ticēt visam redzētajam.

Vairāk informācijas par reģistrāciju un norisi

Dalīties