Attēls no LU KPMI sagatavotās ziņas

29. janvārī ROSiE projekts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un UNESCO Nacionālo komisiju organizē semināru par atbildīgām atvērtās zinātnes praksēm. Seminārs notiks Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, un tajā aicināti piedalīties zinātnieki, datu speciālisti, bibliotekāri, amatierzinātnes aktīvisti u. c. atvērtās zinātnes interesenti.

Seminārā būs iekļautas uzstāšanas un diskusijas par šādām tēmām: 

  • Izglītības un zinātnes ministrijas aktualitātes atvērtās zinātnes jomā Latvijā;
  • UNESCO Rekomendācija par atvērto zinātni un atvērtās zinātnes jomas starptautiskās aktualitātes;
  • Apvāršņa programmas projekta “Atbildīga atvērtā zinātne Eiropā” (ROSiE) rezultāti – vadlīnijas, mācību materiāli un galvenie secinājumi;
  • labās prakses piemēri un pieredzes stāsti no Somijas datu stjuartu programmas un Apvāršņa programmas projekta Skills4EOSC;
  • dalībnieku diskusiju darbnīcas par vajadzībām, izaicinājumiem un pieredzi atbildīgas atvērtās zinātnes īstenošanā.

Pārpublicēts no LU KPMI sagatavotās ziņas. Pilna informācija un reģistrēšanās pieejama šeit.

Dalīties