Projekta LibOCS viens no atskaites punktiem ir ziņojuma sagatavošana, kas atspoguļo potenciālo procesu vienota sabiedriskās zinātnes kontaktpunkta izveidei augstskolās Baltijā. Ziņojuma mērķis ir sniegt vispusīgu pārskatu, iekļaujot gan teorētisku informāciju, gan praktiskus ieteikumus, pamatā apskatot iespējas projektā iesaistītajās augstskolās. Aicinām iepazīties ar ziņojumu!

Projekta dalībnieki no Immer Besser sadarbībā ar LibOCS partneriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, organizēja tiešsaistes tikšanās, kuras veicināja izpratni par tēmu, aizsāka diskusijas, pieredzes apmaiņu starp iesaistītajām pusēm un modelēja iespējas kontaktpunkta attīstībai. Paralēli veikta arī dokumentu un citu informācijas avotu analīze, kura nodrošināja teorētisku zināšanu bāzi, tai skaitā, labās prakses piemērus.

Analizējot situāciju augstskolās, apskatīti tajās esošie pētniecības procesi, apzināta iesaiste sabiedriskās zinātnes norisēs, kā arī iespējamie sadarbības partneri un izaicinājumi, pamatojoties uz BESPOC (Broad Engagement in Science, Point of Contact) modeli. BESPOC modelis sastāv no vairākiem moduļiem un ir izstrādāts ar mērķi palīdzēt pētniecības organizācijām īstenot ideju par vienotu kontaktpunktu, kas palīdzētu dažādos sabiedriskās zinātnes jautājumos. Plašāk iespējams uzzināt publicētajā ziņojumā.

Lasīt ziņojumu

Dalīties