2024. gada 8.-10. oktobrī Amerikas Savienotajās Valstīs norisināsies ikgadējā atvērtās izglītības konference (Open Education Conference – OpenEd24), kas pirmo reizi organizēta hibrīdpasākuma formā, aicinot interesentus piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē. Konferences tēma “Ir pienācis laiks” (It’s About Time) sasaistās ar atvērtās izglītības dinamisko attīstību, aicinot mācīties no pagātnes un izmantot mūsdienu risinājumus, lai padarītu izglītību atvērtu, iekļaujošu un pielāgojamu visiem. Tēmas aktualitāti atspoguļo arī fakts, ka konference atkal pirmo reizi kopš 2019. gada notiek arī klātienē. Šogad norises vieta ir Providensa, ASV Rodailendas štats.

Ikgadējās satikšanās mērķis ir dalīties ar zināšanām un gūt jaunu pieredzi un atziņas par atvērtās izglītības resursiem, atvērto pedagoģiju un atvērtās izglītības iniciatīvām. Dalībnieki aicināti rosināt diskusijas, veicināt jaunu ideju radīšanu un sadarbību. Konferences ietvaros dažādos formātos – iepriekš ierakstīti video, hibrīdsesijas, virtuālās un klātienes sesijas – norisināsies zibsarunas (lightning talk), interaktīvas sesijas, 25 un 40 minūšu garas mutiskas prezentācijas, kā arī plakātu prezentācijas.

Konferencē būs aplūkotas aktuālas tēmas visu izglītības līmeņu griezumā. Daži no konferencē apspriestajiem tematiem būs:

  • Uz studentiem vērsta prakse, pedagoģija un resursi (Student Centered Practice, Pedagogy, and Resources);
  • Izaicinot varas dinamiku, vadot taisnīgi un līdztiesīgi (Challenging Power Dynamics by Leading with Justice & Equity);
  • Atvērtās izglītības jomas darbinieki: darbs, rūpes un atzinība (The Workers of Open Education: Labor, Care, and Recognition);
  • Atvērtā pamatizglītība un vidējā izglītība (Open Education in Primary & Secondary (K-12) Education);
  • Atvērtā izglītība darbaspēka mācību nodrošināšanai un mūžizglītībai (Open Education in Workforce Training and Lifelong Learning);
  • Atvērtās izglītības un citu atvērto kustību saskarpunkti (The Intersections of Open Education and Other Open Movements);
  • Mākslīgais intelekts un jaunākās tehnoloģijas (Artificial Intelligence and Emerging Technologies);
  • Drosmīgu inovāciju un jaunu perspektīvu aktualizācija (Highlighting Bold Innovations and Fresh Perspectives);
  • Nākamās paaudzes atvērtās izglītības līderu un interešu aizstāvju sagatavošana (Cultivating Next Generation Open Education Leaders and Advocates).

Mērķauditorija: pedagogi, akadēmiskais personāls, izglītības jomas pārstāvji, koordinatori, studenti, pētnieki, kultūras mantojuma institūciju pārstāvji, atvērtās izglītības entuziasti un citi interesenti.

Vairāk informācijas par konferences norisi un virtuālā un klātienes apmeklējuma detaļām

Dalīties