Datu rezerves kopijas jeb dublējumkopijas veidošana ir ļoti nozīmīga datu pārvaldības sastāvdaļa. Datu rezerves kopiju veidošana var novērst neatgriezenisku datu zaudēšanu, ko rada:

 • datortehnikas kļūmes;
 • programmatūras vai informācijas sistēmu kļūmes;
 • datorvīrusi;
 • strāvas zudums;
 • cilvēka kļūdas.

Ir ieteikts izveidot vismaz trīs datu rezerves kopijas, piemēram, oriģinālo jeb arhīvdatņu glabātuvē, lokālo (ārējā fiziskā nesējā) un attālināto (“mākoņu” glabātuvē), kā arī būtu nepieciešams izstrādāt regulāras datu kopiju veidošanas un uzturēšanas noteikumus.

Vēlams apsvērt:

 • kā un kad tiks veidotas datu kopijas;
 • vai veidos visu datu, vai tikai mainīto datu kopijas? (Mainīto datu kopijas tiek apzīmētas kā “papildu kopijas”, visu datu kopijas ir “pilnās rezerves kopijas”);
 • cik bieži veidos pilnas un papildu kopijas;
 • cik ilgi kopijas tiks glabātas;
 • cik daudz vietas uz cietā diska vai cik DVD disku būs nepieciešams;
 • ja dati ir sensitīvi, kā tie tiks pasargāti un (iespējams) iznīcināti;
 • kādi rezerves kopiju pakalpojumi un risinājumi ir pieejami minēto mērķu sasniegšanai;
 • kurš būs atbildīgs par piekļuves nodrošināšanu rezerves kopijām.

Lai pārliecinātos, ka datu rezerves kopiju sistēma darbojas pareizi, regulāri jāatjauno datu datnes no rezerves kopijām un jāpārbauda, vai tie ir pieejami un izmantojami.

Attālie, tiešsaistes vai datu rezerves kopiju pārvaldības pakalpojumi lietotājiem nodrošina tiešsaistes sistēmu datņu glabāšanai un dublēšanai. Parasti attālie dublēšanas pakalpojumi:

 • ļauj glabāt un sinhronizēt datu datnes tiešsaistē un starp datoriem;
 • izmanto mākoņdatošanas krātuves;
 • nodrošina sākotnēju dažu bezmaksas gigabaitu izmantošanu, pieprasot maksu par plašākām izmantošanas iespējām, ieskaitot papildus glabāšanas vietu.

Priekšrocības:

 • nav nepieciešama lietotāja iesaistīšanās (piemēram, mainot ierakstus, marķējot CD, veicot manuālus darbus);
 • attālā dublēšana uztur datus ārpus oriģinālu atrašanās vietas ;
 • vairums nodrošina versiju izveidi un šifrēšanu;
 • pieejamas vairākas platformas.

Trūkumi:

 • datu atjaunošana var būt lēna (atkarīgs no tīkla joslas platuma);
 • saglabātie dati var nebūt pilnībā privāti (nepieciešama iepriekšēja šifrēšana);
 • pakalpojuma sniedzējs var pārtraukt darbību;
 • pakalpojumi var neatbilst Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.