Digitālie datu nesēji var būt nedroši, ja tie netiek atbilstoši uzglabāti, un visi datņu formāti un fiziskie datu nesēji ar laiku noveco. Līdz ar to ļoti svarīgi ir izveidot labu datu glabāšanas stratēģiju.  Ir ieteicams izmantot vairākus datu glabāšanas veidus un veidot datu kopijas.

Personālo datoru var ērti izmantot datu īslaicīgai glabāšanai, tomēr to nevajadzētu lietot datu oriģināla jeb arhīva kopiju saglabāšanai. Datora disks var sabojāties un klēpjdatoru var pazaudēt vai nozagt.

Pētniecības datus ir ļoti ieteicams saglabāt informācijas tehnoloģiju servisa uzturētos tīkla diskos, kur dati tiek regulāri dublēti jeb izveidotas rezerves kopijas.

Šādā veidā var nodrošināt, ka dati tiks:

 • glabāti vienā vietā, regulāri izveidojot rezerves kopijām;
 • pieejami, kad vien tas ir nepieciešams;
 • droši uzglabāti, līdz minimumam samazinot pazušanas, nozagšanas vai neatļautas izmantošanas risku.

Datu īslaicīgai glabāšanai labi noder ārējās atmiņas ierīces, piemēram, ārējie cietie diski, USB zibatmiņas, CD un DVD diski. To priekšrocības ir zemās izmaksas un pārvietojamība. Tomēr tās nav ieteicamas datu ilgtermiņa saglabāšanai, īpaši arhīvdatnēm, jo :

 • nav nodrošināta to ilgmūžība, it īpaši, ja tās netiek pareizi uzglabātas – CD degradējas, ar laiku ieraksti saraujas;
 • tās var viegli sabojāt, samainīt vai pazaudēt;
 • veidojot CD vai DVD ierakstus, bieži rodas kļūdas;
 • tās var nebūt pietiekami ietilpīgas visu datu ievietošanai, tāpēc var būt nepieciešams izmantot vairākus diskus vai ierīces;
 • tās var nebūt pietiekami drošas.

Ja tomēr tiek pieņemts lēmums izmantot CD, DVD diskus vai USB zibatmiņas, piemēram, darba datu vai papildus rezerves kopijas saglabāšanai, tad:

 • jāizvēlas uzticamu ražotāju augstas kvalitātes ierīces;
 • rūpīgi jāievēro ierīču lietošanas instrukcijas, ieskaitot apkārtējās vides apstākļu un marķēšanas prasības;
 • regulāri jāpārbauda ierīču darbību un periodiski jāatjauno datus (t.i. jākopē tos jaunā diskā vai zibatmiņā);
 • jānodrošina privātā vai konfidenciālā datu aizsardzība, izmantojot paroles un/vai šifrēšanu.