DMP izveides darbs ir krietni vienkāršāks, izmantojot datu pārvaldības plānošanas rīkos pieejamās DMP veidnes (template). Tās palīdz strukturēt plānu un pārliecināties, ka DMP iekļauti visi datu pārvaldības aspekti. Veidojot DMP projekta vajadzībām, ir iespējams atrast vispārīgākas veidnes, kā arī pētījumu programmu finansētāja izstrādātās, kas tiek izmantotas granta pieteikumā un mēdz būt specifiskākas un var neietvert visus nepieciešamos datu pārvaldības aspektus. Savukārt vispārīgās veidnes ietver visu pētniecības datu pārvaldības aspektu klāstu.

Ieteicamie DMP veidošanas rīki:

DMPonline  – Digitālās pārvaldības centra (DCC - the Digital Curation Centre)  izstrādāts tiešsaistes datu pārvaldības plānošanas rīks. Tas piedāvā finansētājiem specifiskas veidnes, ko izmantot, rakstot grantu pieteikumus, tāpat iespējams izmantot „No funder” jeb ne-finansētāja opciju, ja tiek radīts jauns plāns, lai ģenerētu standarta veidni, kas ir saderīga ar jebkuru projektu. Plānus iespējams saglabāt, dalīties ar tiem starp sadarbības partneriem, komentēt un rediģēt, kā arī eksportēt dažādos datņu formātos.

Digitālās pārvaldības centrs piedāvā pārbaudīt, vai DMP iestrādāti visi svarīgie aspekti, to veicot ar kontrolsaraksta palīdzību (plašāk šeit). Ceļvedis ir strukturēts sadaļās, kurās fiksētas būtiskās prasības.

Argos – organizācijas OpenAIRE un EUDAT kopīgi izstrādātais atvērtā koda programmatūras tiešsaistes datu pārvaldības plānošanas rīks. Tajā iespējams izveidot mašīnlasāmu DMP nozarei atbilstošā veidnē, strādājot vienlaicīgi ar projekta sadarbības partneriem. Argos piedāvā DMP versiju publicēšanas iespējas starptautiskajā atvērtās piekļuves datu repozitorijā Zenodo dažādos formātos.

Pieejama Argos faktu lapa  (no OpenAIRE)