DataCite ir vadošā bezpeļņas organizācija, kas uztur reģistru, lai pētniecības datiem varētu piešķirt unikālus digitālos objektu identifikatorus (DOI), kas, savukārt, palīdz zinātniekiem padarīt datus citējamus, izsekojamus un atrodamus. DataCite attīsta arī citus ar pētniecības jomu saistītus pakalpojumus.

Saskaņā ar DataCite, ieteicamais datu citēšanas formāts ir šāds:

Datu autors/i (Publicēšanas gads): Nosaukums. Versij. Izdevējs. Piekļūšanas reizes datums. Unikālais identifikators

 

Citēšanas nolūkos tiek rekomendēts unikālā identifikatora DOI (Digital Object Identifier) pievienot atsaucei, kā pastāvīgu un aktīvu saiti.

Irino, T; Tada, R (2009): Nogulšņu ķīmiskie un minerālie sastāvi no ODP vietas 127‐797. Tokijas Universitātes Ģeoloģijas institūts. https://doi.org/10.1594/PANGAEA.726855

APA citēšanas stils

Smith, T.W., Marsden, P.V., & Hout, M. (2011). General social survey, 1972-2010 cumulative file (ICPSR31521-v1) [data file and codebook]. Chicago, IL: National Opinion Research Center [producer]. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor]. doi: 10.3886/ICPSR31521.v1

MLA citēšanas stils

Smith, Tom W., Peter V. Marsden, and Michael Hout. General Social Survey, 1972-2010 Cumulative File. ICPSR31521-v1. Chicago, IL: National Opinion Research Center [producer]. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2011. Web. 23 Jan 2012. doi:10.3886/ICPSR31521.v1

Čikāgas citēšanas stils

Smith, Tom W., Peter V. Marsden, and Michael Hout. 2011. General Social Survey, 1972-2010 Cumulative File. ICPSR31521-v1. Chicago, IL: National Opinion Research Center. Distributed by Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research. doi:10.3886/ICPSR31521.v1