Efektīvu informācijas atrašanu un nodošanu citiem interesentiem var panākt, izmantojot loģisku mapju struktūru un dokumentu grupēšanu šajās mapēs, lai visa informācija par vienu konkrētu tēmu atrastos vienkopus.

  • Ieteicams izveidot hierarhisku mapju sistēmu, sākot ar dažām mapēm, kuru nosaukumi ir plašāki, katrā no tām veidojot citas atvasinātas mapes ar atvasinātām tēmām.
  • Ieteicams nosaukt mapes atbilstoši pētījuma sfērām, nevis – atbildīgajiem, tas mazinās apjukumu, ja kāds no pētniekiem apturēs savu darbību pētījumā.
  • Līdzīgu mapju strukturēšanu ieturēt pētījuma grupā vai departamentā.
  • Ieturēt vienotu dokumentu nosaukumu veidošanas politiku.

Dokumentu mapju organizēšanas piemērs ("Organized Folder Structure" by Search Engine People Blog licencēts ar CC BY 2.0.)