Veicinot plašākas zināšanas un labāku orientēšanos ar atvērto zinātni saistītos dažādu organizāciju un projektu piedāvātos pakalpojumos, aicinām piedalīties konkursā-viktorīnā. Laika posmā no 2020. gada 19. līdz 23. oktobrim katru dienu tiks uzdoti divi jautājumi, kuru atbildes būs jāsameklē norādītajā organizācijas tīmekļa vietnē. 

Katru dienu diviem dalībniekiem būs iespēja savā īpašumā iegūt OpenAIRE suvenīru komplektu – USB zibatmiņu (16 GB), piezīmju grāmatiņu un zīmuli. Savukārt, viens aptaujas dalībnieks, kas būs piedalījies konkursā visas nedēļas garumā, savā īpašumā iegūs pārsteiguma balvu. 

 

Konkurss notiek ikgadējās starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas laikā. Informāciju par citām aktivitātēm un pasākumiem skatīt šeit.

 

Pasākums tiek organizēts ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu.  

Kontaktinformācija: 

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests 
e-pasts: napd@lu.lv 

Gita Rozenberga 
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja 
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests 
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv 

 1. Konkursu rīko Nacionālais atvērtās piekļuves dienests un Latvijas Universitātes Bibliotēka.

 2. Konkursa mērķis ir papildināt zināšanas par atvērto zinātni un izplatīt informāciju par dažādām organizācijām, projektiem un to pakalpojumiem atvērtās zinātnes kontekstā. 

 3. Konkurss pieejams un izpildāms tikai elektroniski. 

 4. Konkurss ilgst no 2020. gada 19.oktobra līdz 23.oktobrim plkst. 23.59 (ieskaitot). 

 5. Konkursā katrs dalībnieks var piedalīties balvas izlozē tikai vienu reizi. Tas nozīmē, ja ir atbildēts pareizi uz dienas jautājumiem un izlozes kārtā iegūta balva, tad nākošajās dienās vairs nevarēs iegūt balvas. Izņēmums ir tikai pārsteiguma balvas izloze, kurā piedalīsies visi tie dalībnieki, kas būs iesūtījuši pareizas atbildes visas nedēļas garumā.  

 6. Piedaloties konkursā, jānorāda savs vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts. Visas ziņas par konkursa dalībniekiem būs pieejamas tikai konkursa organizētājiem no LU Bibliotēkas un Nacionālais atvērtās piekļuves dienesta un tiks izmantotas tikai konkursa ietvaros. 

 7. Uzvarētāji tiks noteikti katru dienu, izlozējot no pareizo atbilžu iesniedzējiem divus pareizo atbilžu iesniedzējus. Katras dienas uzvarētāju izloze notiks nākamajā dienā plkst. 9 00. 

 8. Dalībnieki, kas būs piedalījušies konkursā-viktorīnā visas nedēļas garumā, piedalīsies pārsteiguma balvas izlozē 30. oktobrī plkst.15.00. 

 9. Uzvarētāju noteikšanai tiks izmantots rīks random.org

 10. Uzvarētāju vārdi tiks publicēti konkursa mājas lapā. 

 11. Balvu fonds: OpenAIRE suvenīru komplekts – USB zibatmiņa (16 GB), piezīmju grāmatiņa un zīmulis; un pārsteiguma balva. 

 12. Balvas varēs saņemt  laika posmā no 2. novembra līdz 2. decembrim Bibliotēkā Kalpaka bulvārī (Kalpaka bulvārī 4, 2. stāvā, 206. telpā). Izložu uzvarētāji par balvas saņemšanu tiks informēti pa e-pastu personīgi. 

 

Konkurss ir noslēdzies.

Atbildes uz 19. oktobrī uzdotajiem jautājumiem:

1. Kā sauc organizāciju OpenAIRE un EUDAT izstrādātu datu pārvaldības rīku, un vai tas ir bez maksas?

PAREIZĀ ATBILDE: Tas ir bezmaksas rīks Argos.

2. Cik pavisam ir OpenAIRE pārstāvniecību (NOAD)? Vai Latvijā ir OpenAIRE pārstāvniecība? Nosauc to!

PAREIZĀ ATBILDE: OpenAIRE pavisam ir 34 pārstāvniecības (NOAD). Latvijā OpenAIRE pārstāvniecības funkcijas pilda Latvijas Universitāte. LU darbojas kā projekta OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests (NOADs).

 

Atbildes uz 20. oktobrī uzdotajiem jautājumiem:

1. Cik FOSTER e-kursu nosaukumos minēts vārds open?

PAREIZĀ ATBILDE: FOSTER mācību platformā 28 e-kursu nosaukumos minēts vārds open.

2. Kas ir Open Science Cafe?

PAREIZĀ ATBILDE: Open Science Cafe ir apaļā galda sarunas, kas dalībniekiem sniedz iespēju neformālā vidē apmainīties ar pieredzi un diskutēt par atvērtās zinātnes un citiem pētniecības jautājumiem.

 

Atbildes uz 21. oktobrī uzdotajiem jautājumiem:

1. Kāda ir koalīcijas SPARC Europe vīzija, un cik sadarbības partneru tai ir?    

PAREIZĀ ATBILDE: SPARC Europe vīzija ir padarīt pētniecību un izglītību pieejamu visiem, un censties atvērtas pieejas un principu pielietošanu pārverst par noklusēto stāvokli Eiropā: akadēmiskajā sabiedrībā, izglītībā, rūpniecībā un visā sabiedrībā. SPARC Europe ir 12 sadarbības partneri.

2. Nosauciet koalīcijas SPARC Europe sagatavoto jaunāko ziņojumu atvērto datu kontekstā!

PAREIZĀ ATBILDE:  Koalīcijas SPARC Europe jaunākais sagatavotais ziņojums atvērto datu kontekstā ir "An Analysis of Open Science Policies in Europe v6".

 

Atbildes uz 22. oktobrī uzdotajiem jautājumiem:

 1. Kas ir EOSC DOERS? Kas būtisks tika paveikts 2017. gadā? Vai OpenAIRE arī ir ņēmis dalību šajā notikumā?   

PAREIZĀ ATBILDE: EOSC DOERS ir ieinteresētās puses (organizācijas, iniciatīvu kopienas, asociācijas, infrastruktūru  veidotāji un uzturētāji, konsorciji u.c.), kas 2017.gada jūnijā parakstīja deklarāciju, apņemoties īstenot EOSC, vienlaikus būdami atvērti jauniem dalībniekiem. Organizācija OpenAIRE ir deklarācijas parakstītāju vidū un ir viena no EOSC īstenotājām savu kompetenču ietvaros. 

      2. Cik pakalpojumu kopumā ir apkopots EOSC katalogā? Ar kādu simbolu apzīmēta humanitāro zinātņu sadaļa EOSC pakalpojumu katalogā?

PAREIZĀ ATBILDE: EOSC katalogā kopumā pieejami 269 pakalpojumi. Humanitāro zinātņu sadaļai EOSC pakalpojumu katalogā piešķirts simbols - smadzenes.

 

Atbildes uz 23. oktobrī uzdotajiem jautājumiem:

 1. Kas ir RDA Eiropas vēstnieki (RDA Europe Ambassadors)?     

PAREIZĀ ATBILDE: RDA Eiropas vēstnieki (RDA Europe Ambassadors) veicina atklātu dialogu ar datu praktiķiem un organizācijām, kas darbojas konkrētās jomās. Tie ir eksperti zinātņu nozarēs, kas veicina informācijas un viedokļu apmaiņu, veido saziņas un iesaistes kanālu ar mērķi no vienas puses skaidrot un izplatīt RDA darbības rezultātus un perspektīes praktiķu vidū, no otras puses iegūstot atgriezenisko saiti un praktisko ieguldījumu no datu pārvaldības kopienām konkrētās jomās.  

      2. Nosauciet tās zinātņu nozares, kuru kontekstā ir iespējams meklēt RDA rekomendāciju un rezultātu katalogā! 

PAREIZĀ ATBILDE: Sociālās zinātnes (Social Sciences), dabas zinātnes (Natural Sciences), inženierzinātnes un tehnoloģijas (Engineering and Technology), medicīna un veselības zinātnes, (Medical and Health Sciences), Lauksaimniecības zinātnes (Agricultural Sciences), Humanitārās zinātnes (Humanities)  

 

19. oktobra uzvarētāji ir:

Evita (t. 2696xxxx) un Sabina (t. 2988xxxx)

20. oktobra uzvarētāji ir:

Reinhards (t. 2820xxxx) un Diāna (t. 2835xxxx)

21. oktobra uzvarētāji ir:

Ainārs (t. 2641xxxx) un Jānis (t. 2829xxxx)

22. oktobra uzvarētāji ir:

Vineta (t. 2787xxxx) un Lelde (t. 2799xxxx)

23. oktobra uzvarētāji ir:

Krista (t. 2637xxxx) un Sandijs (t. 2831xxxx)

Pārsteiguma balvu izlozes kārtā (30. oktobrī plkst.15.00) ieguva:

 Evita (t. 2696xxxx)

 

Apsveicam! Par balvu saņemšanu sazināsimies personīgi.