6. martā Vidzemes Augstskolā (Valmierā) notika seminārs, kurā Nacionālais atvērtās piekļuves dienests sniedza prezentācijas par pētniecisko publikāciju publiskošanu atvērtā piekļuvē un atvērto zinātni.

Seminārā, kas tika organizēts Vidzemes Augstskolas pētniekiem un doktorantūras studentiem, Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve Gita Rozenberga skaidroja jēdzienus “atvērtā zinātne” un “atvērtā piekļuve”, stāstīja par atvērtās piekļuves iniciatīvas priekšrocībām pētniekiem un sabiedrībai kopumā, par Eiropas Komisijas viedokli un rekomendācijām un iepazīstināja ar OpenAIRE portāla pakalpojumiem un Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta darbību Latvijā.           

Prezentācijas:

“Ieskats atvērtās piekļuves (Open Access) un atvērto zinātni (Open Science)”

“Atvērtā piekļuve zinātniskās publicēšanās kontekstā”

 

Seminārs tika organizēts ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu.

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv

 

Dalīties