Jau vairāk nekā desmit gadus oktobra beigās Eiropā un pasaulē tiek svinēta Atvērtās piekļuves nedēļa, šogad tā norisinās no 21. līdz 27. oktobrim. Latvijas Universitātes (LU) Zinātnes departaments, LU Bibliotēka un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests (NAPD) aicina piedalīties ikgadējās Atvērtās piekļuves nedēļas 2019 aktivitātēs Latvijā.  

Šogad Atvērtās piekļuves nedēļas moto ir „Atvērts kam?: Atvērtās zināšanas visiem” (Open for Whom? Equity in Open Knowledge), kurā akcentēs pirms gada aizsākto darbu pie atvērto zināšanu vienlīdzīgu dalīšanās un apguves pamatu izveides. Pasaulē tiek attīstītas jaunas, atvērtas sistēmas. To izstrādes gaitā ir būtiski ievērot, ka tās ir iekļaujošas, vienlīdzīgu līdzdalību pētniecības komunikācijā veicinošas un patiesi kalpo pasaules daudzveidīgās sabiedrības vajadzībām.

Atvērtās piekļuves nedēļa ir vislabākais laiks, kad pievērst pastiprinātu uzmanību atvērtās zinātnes principu izzināšanai, kā arī paust savu viedokli. Ikkatra pētniecības sabiedrības dalībnieka viedoklis ir svarīgs! Tāpēc tiek organizēta aptauja, lai noskaidrotu Latvijas pētnieku un doktorantūras studentu priekštatu un domas par atvērto zinātni un tās vietu Latvijas zinātniskajā komūnā.

Aptauja un konkurss norisināsies no 21. oktobra līdz 19. decembrim plkst. 9.00. Aptaujā respondentiem tiek lūgts sniegt atbildes uz 11 jautājumiem. Aizpildot aptauju, respondentiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties konkursā un iegūt balvā LU suvenīru – ārējās uzlādes akumulatoru. Plašāk par piedalīšanos aptaujā un konkursa noteikumi šeit.

Jau tradicionāli šīs nedēļas ietvaros organizācija OpenAIRE organizē tiešsaistes semināru (jeb vebināru*) sesiju, izceļot OpenAIRE aktivitātes un sniegtos pakalpojumus, kā arī īpaši cenšoties veidot dialogu ar dažādām ieinteresētajām pusēm, piemēram, pētniekiem, zinātniskā darba koordinatoriem, administrācijas darbiniekiem, izdevējdarbības pārstāvjiem, bibliotēku speciālistiem. Šogad OpenAIRE visas nedēļas garumā piedāvā piecus tiešsaistes seminārus, ar kuru tēmām var iepazīties, kā arī pieteikties šeit.

Savukārt, 24. oktobrī plkst. 13.00 notiks tiešsaistes seminārs "Vairāk informācijas par sava zinātniskā darba ietekmi: platforma pētniekiem Publons", kuru vadīs Clarivate Analytics pārstāvis Marčins Kapčinskis (Marcin Kapczyński). Bezmaksas tiešsaistes platforma Publons pētniekiem sniedz iespēju apkopot informāciju par dažādiem zinātniskā darba rezultātiem, tostarp, zinātniskām recenzijām, publikācijām, citējamības rādītājiem un žurnālu rediģēšanas darbu vienuviet, savukārt zinātnisku izdevumu redaktoriem Publons palīdz ērti atrast recenzentus dažādās nozarēs. Ar tiešsaistes semināra programmu var iepazīties, kā arī pieteikties šeit.

Klātienē notiks divi semināri, kuros dalībnieki uzzinās par atvērtās piekļuves (Open Access) iniciatīvas priekšrocībām pētniekiem un sabiedrībai kopumā, par Eiropas Komisijas viedokli un rekomendācijām, jēdziena “atvērtā zinātne” (Open Science) komponentēm, OpenAIRE un Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pakalpojumiem pētniekiem Latvijā, kā arī visu svarīgāko par publicēšanos atvērtā piekļuvē. Priekšstatu par atvērto zinātni un atvērto piekļuvi, aktualitātēm zinātnisko rezultātu publiskošanā sniegs OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītaja un NAPD pārstāve Gita Rozenberga. 

22. oktobrī plkst. 13.10 Daugavpils Universitātē (Daugavpilī, Vienības ielā 13, 308. telpā) notiks seminārs „Ieskats par zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē un atvērtā zinātne”. Plašāk šeit.

25. oktobrī plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālās bibliotēkas lasītavā (Jelgavā, Lielajā ielā 2, 254. telpā) notiks seminārs „Ieskats par zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē un atvērtā zinātne”. Plašāk šeit.

Atvērtās piekļuves nedēļā LU Zinātnes departaments, LU Bibliotēka un NAPD izsludina pieteikšanos uz starptautisko semināru  “Pētniecības infrastruktūras un pakalpojumi: atvērtās zinātnes iespējas” (Research infrastructures and services: Open Science practice), kas notiks 5. novembrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centrā, (Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, konferenču zālē). Seminārā dažādu Eiropas organizāciju un projektu pārstāvji informēs par pētniecības infrastruktūrām un pakalpojumiem pētniecības rezultātu izplatīšanai, atkārtotai izmantošanai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm atvērtās zinātnes kontekstā, sniedzot vērtīgus padomus par Eiropas atvērtās zinātnes mākoni (EOSC), EOSC Nordic projektu, organizācijas OpenAIRE uzturētajiem pētniecības pakalpojumiem un pētniecības rezultātu pastāvīgajiem identifikatoriem (Persistent identifiers – PIDs). Plašāka informācija un pieteikšanās šeit.

 

Lai izzinoša atvērtās piekļuves nedēļa un veiksmi konkursā!

 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga

OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

*Tiešsaistes seminārs jeb vebinārs ir mācību un diskusiju forma interneta vidē. Lai tajā piedalītos, Jums nepieciešama unikālā saite, kas Jums tiks nosūtīta uz e-pastu, pēc reģistrācijas vebināram. Lai dzirdētu seminārā runāto, nepieciešami datora skaļruņi vai austiņas. Seminārā iespējams iesaistīties, izmantojot datoram pieslēgtu mikrofonu vai rakstot tekstu diskusiju laukā.

Dalīties