Atvērtās piekļuves nedēļa ir starptautisks pasākums, kas šogad norisinājās jau 16. reizi ar mērķi veicināt izpratni par atvērtās zinātnes teorētiskām un praktiskām ievirzēm.

Atvērtās nedēļas ietvaros 24., 25. un 27. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka un OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests tiešsaistes pasākumos pulcēja vairāk nekā 200 dalībnieku – pētniekus, dažādu nozaru speciālistus un citus interesentus. Pasākumos aplūkotas daudzveidīgas tēmas par tādiem atvērtās zinātnes aspektiem kā sabiedriskā zinātne, atvērtie metadati un meklētājprogramma OpenAIRE EXPLORE. Aicinām ieskatīties prezentāciju materiālos un noskatīties tīmekļsemināru ierakstus. 

24. oktobrī Latvijas Universitātes Bibliotēkas informācijas speciāliste un starptautiska projekta LibOCS dalībniece Margarita Karule iepazīstināja ar sabiedrisko zinātni (Citizen science) jeb amatierzinātni tīmekļseminārā “Sabiedriskā zinātne (Citizen science): pētnieku un sabiedrības mijiedarbība pētniecības procesā”. Klausītājiem bija iespēja uzzināt, kas ir sabiedriskā zinātne, kāpēc tā nepieciešama un iepazīties ar sabiedriskās zinātnes projektu piemēriem. 

Prezentācija 

Tīmekļsemināra ieraksts 

  

25. oktobrī atvērto metadatu platformas THOTH pārstāvis Tobiass Šteiners (Tobias Steiner) tīmekļseminārā “THOTH: zinātnisku publikāciju metadatu radīšanas, pārvaldības un izplatīšanas platforma (THOTH: metadata creation, management, and dissemination platform for scientific publications)” sniedza ieskatu par atvērto metadatu pārvaldību un to nozīmi informācijas resursu izplatīšanā un atrašanā, izmantojot THOTH platformu. 

Prezentācija 

Tīmekļsemināra ieraksts 

  

27. oktobrī OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve un LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga demonstrēja OpenAIRE EXPLORE iespējas tīmekļseminārā “OpenAIRE EXPLORE: zinātnisku publikāciju un citu rezultātu meklētājprogramma”. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar meklētājprogrammas saturu un funkcijām, lai atrastu zinātniskās publikācijas, datus un citus pētnieciskos rezultātus. 

Prezentācija 

Tīmekļsemināra ieraksts 

Dalīties